16. januar 2018

120 millioner kroner til to SUND forskningsprojekter i big data

Bevillinger

To forskningsprojekter fra SUND modtager til sammen 120 millioner kroner fra Novo Nordisk Fondens Challenge Programme. Det ene projekt skal forske i biomedicinsk big data, og hvordan data kan hjælpe til en større forståelse for sygdomme herunder diabetes. Det andet projekt skal forske i, hvordan big data kan hjælpe til at adressere samfundsmæssige udfordringer ved aldring.

Novo Nordisk Fondens Challenge Programme er fondens største individuelle støtteprogram med en bevilling på 60 millioner kroner over seks år. Programmet skal understøtte og fremme verdensklasseforskning, der fokuserer på at finde svar på nutidige udfordringer inden for global teknologi eller sundhed. I år er der to forskningsprojekter fra SUND, som får tildelt den prestigefyldte bevilling. Projekterne udføres af forskere fra Center for Sund Aldring samt Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research.

Sundhedsdata skal gøre os klogere på sund aldring
Det ene projekt hedder “Harnessing The Power of Big Data to Address the Societal Challenge of Aging”. Forskere fra Center for Sund Aldring står bag projektet. Inden for en stram juridisk og etisk ramme vil de bruge moderne computerunderstøttede analyser til at øge forståelsen af aldringsprocessen og undersøge, hvordan man kan påvirke de underliggende biomolekylære processer.

Professor Rudi Westendorp fra Institut fra Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring glæder sig til at komme i gang med projektet.

”Vores stigende levetid og hvor mange år vi skal leve med sygdom har stor betydning for vores livskvalitet. Alder er den mest betydningsfulde risikofaktor for de fleste kroniske lidelser som diabetes, cancer og demens, men vi mangler stadig viden om hvorfor. Projektet samler en gruppe fremragende forskere med forskellige ekspertiser, som muliggør, at vi kan få det bedste ud af de unikke sundheds- og sygdomsdata, der opbevares i Danmarks officielle registre. Vi ønsker at forbygge og udskyde den skrøbelighed, som vi oplever i alderdommen. Det vil på sigt gøre det muligt at forme personlige behandlinger og sikre, at flere kan leve sundere i længere tid”, siger Rudi Westendorp.

Samarbejdet mellem flere forskningsfelter er en essentiel komponent i projektet, tilføjer Rudi Westendorp: 

"Bevillingen giver os mulighed for at bygge bro mellem fx den molekylære  og cellebiologiske forskning, som Institut for Cellulær og Molekylær Medicin udfører, nye imaging-teknikker udviklet på Patologisk Afdeling på Rigshospitalet og de unikke datakilder hos Danmarks Statistik. Det er præcis den type interdisciplinær forskning, som Center for Sund Aldring stræber efter". 

Medansøgere og partnere i projektet er direktør for personstatistik hos Danmarks Statistik Niels Ploug, professor Lene Juel Rasmussen og professor Thomas Kirkwood, begge fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin og Center for Sund Aldring

Big data skal skabe vidensgrundlag for personlig behandling
Projektet ”Big life-course data analytics for understanding disease initiation and progression in diabetes and its complications ledes af professor Søren Brunak, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research og har også modtaget den flotte bevilling.  Projektet bruger ”big data” tankegangen til at studere alle sygdomme under et, og særligt i hvilken rækkefølge hundredevis af sygdomme optræder i et livslangt perspektiv.

Det inkluderer også store mængder data fra raske individer for eksempel danske og udenlandske bloddonorer, som har givet tilsagn til, at deres data kan analyseres. Projektet har særligt fokus på diabetes og på at forstå overgangen fra rask til syg og de mange alternative patientforløb, der kan føre til diabetes. Forskningen bidrager til at skabe et vidensgrundlag for nye former for personlig behandling, ligesom det rent teknisk også skaber nye sikre rammer for sundhedsdatalagring og dataanalyse. Infrastrukturen kan efterfølgende benyttes på hospitalerne til at forbedre behandlingen for den enkelte patient.

”Patientbehandling er en kompliceret opgave, blandt andet fordi patienternes genetik og livsvilkår er forskellige. Vi er designet til at overleve som befolkning, snarere end enkeltindivider, og det kommer der meget forskellige sygdomsforløb ud af. Det nye projekt kombinerer data fra vidt forskellige områder, hospitaler, kommuner, Danmarks Statistik, og internationale kilder i et samarbejde mellem big data partnere, der råder over meget store unikke datamængder. Som noget nyt stiller vi også skarpt på selve behandlingsresultatet, såsom hvem kommer tilbage i arbejde, eller hvad er pleje og rehabiliteringsbehovet efterfølgende? Personlig medicin går ikke bare på præcis behandling og molekylær indsigt, men også på bedre at forstå behandlingsresultater på en finkornet måde. Det er et meget spændende projekt, hvor massive danske og udenlandske datasæt vil blive udnyttet på nye måder”, siger Søren Brunak.

De tre partnerne i projektet er professor ved Institut for Klinisk Medicin og overlæge og dr. med. Henrik Ullum, Rigshospitalet, statistiker og chefkonsulent Laust Mortensen, Danmarks Statistik, og ph.d. og direktør Ewan Birney, European Bioinformatics Institute, Hinxton, England.

Novo Nordisk Fonden uddeler årligt op til 360 mio. kr. i programmet fordelt på op til seks bevillinger. Læs mere om de øvrige bevillinger i Novo Nordisk Fondens pressemeddelelse.

Kontaktoplysninger:
Kommunikationsmedarbejder Mathias Traczyk
Tlf. 93565835
mathias.traczyk@sund.ku.dk