26. januar 2018

Erhvervsforskerpris til forskning i forbedrede dyremodeller

Forskningspris

Ph.d.-studerende Randi Lundberg modtager Innovationsfondens Erhvervsforskerpris for sin forskning i, hvordan man kan optimere forsøgsmus som modelorganismer for human tarmfloraforskning.


Innovationsfonden hædrer hvert år de mest talentfulde ErhvervsPhD’er eller ErhvervsPostdocs fra fondens talentprogram. Kravet er, at forskningen skal have kombineret et højt forskningsfagligt niveau med en stærk forretningsforståelse og have skabt forretningsmæssig effekt for en virksomhed. I år bliver ph.d.-studerende Randi Lundberg fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab tildelt Erhvervsforskerprisen på 50.000 kr.

Randi Lundberg har forsket i, hvordan man kan optimere forsøgsmus som modelorganismer for human tarmfloraforskning. Forskningen har haft fokus på at forbedre dyremodeller i sygdomsforskningen, så forskerne kan hjælpes til at tage informerede beslutninger, når de skal designe deres forsøg. Helt specifik har forskningen undersøgt, hvordan podning af kimfri mus med human tarmflora påvirker musens immunsystem, så musen i højere grad kan fungere som en model for mennesker.

”Jeg har undersøgt om immunsystemet hos mus med en human mikrobiota kan forbedres ved at ændre på musefoderet, så det minder mere om mad, som mennesker ville spise, dvs. med både animalske og vegetabilske kilder samt med højere fedtindhold end en typisk musediæt. Jeg har også set på forskellige opstaldningsmuligheder for kimfri mus podet med en mikrobiota. Det er vigtigt for forskere at vide, hvordan de på en praktisk måde kan udføre meget specialiserede tarmmikrobiotaforsøg, og det har min forskning har bidraget til”, siger Randi Lundberg, der i dag er ansat i firmaet Taconic Biosciences, som har været vært for erhvervs-ph.d.’en og er en global avler af forsøgsdyr med produktion i blandt andet Danmark.

Optimerede dyremodeller er en fordel for dyrene, forskningen og erhvervslivet
Tarmbakterier er blevet et vigtigt forskningsområde inden for sundhed og sygdom, og dyremodeller er vigtige for at belyse de komplekse aspekter på området. Der mangler imidlertid stadig viden om, hvordan dyremodeller udnyttes bedst muligt. Optimering af dyremodellerne tjener derfor et forskningsmæssigt formål, da det gerne skulle resultere i, at der hurtigt og sikkert kommer gode lægemidler mod humane sygdomme på markedet. Derudover kan forbedrede dyremodeller også være med til at mindste antallet af forsøgsdyr og sikre, at forskerne får den mest mulige brugbare viden ud af de dyr, som er centrum for forskningen.

”Det at blive anerkendt på kvaliteten og relevansen af min forskning kommer helt sikkert til at hjælpe mig meget i mit nuværende job hos Taconic, hvor jeg bl.a. skaber og driver samarbejdsprojekter med partnere i industrien og på universiteterne. Gennem disse samarbejder fortsætter min forskning på en måde alligevel, og jeg håber fremadrettet fortsat at kunne bidrage til optimering af dyremodeller i mikrobiomforskningen til fordel for både avlsfirmaet, forskerne og dyrene”, siger Randi Lundberg.