23. januar 2018

Nordisk samarbejde får 35 millioner til personlig medicin

Personlig medicin

Et nyt farmaceutisk samarbejde mellem nordiske universiteter modtager 35 millioner fra NordForsk under Nordisk Ministerråd. Pengene skal gå til udvikling af nye farmaceutiske produkter, der er tilpasset den enkelte patient.


I sundhedsverdenen taler man meget om den nye bølge af såkaldt ”personlig medicin”, der er skræddersyet til den enkelte patients behov.

Udviklingen af egentlige produkter har dog indtil videre ikke levet op til de høje forventninger. Det skal et nyt nordisk universitetssamarbejde med navnet ”Nordic POP (Patient-oriented Products)” lave om på. NordForsk, der ligger under Det Nordiske Ministerråd, har tildelt en bevilling på 35 millioner kroner til samarbejdet med Københavns Universitet og professor Jukka Rantanen i spidsen.

”Denne bevilling gør, at vi kan lave mere anvendelsesorienteret forskning inden for området personlig medicin og rent faktisk udvikle produkter, som gavner den enkelte patient. Samarbejdet bliver forankret her hos os i København, men det er tanken, at alle parterne i hele Norden skal dele viden, udveksle ph.d.-studerende og drage nytte af hinandens faciliteter og ekspertiseområder,” siger Jukka Rantanen, professor på Institut for Farmaci, og leder af Nordic POP-samarbejdet.

Fra masseproduktion til enkeltperson
Blandt de involverede er farmaceutiske forskere på universiteter i Finland, Sverige, Norge, Island og Danmark. De 35 millioner kroner går til oprettelse af samarbejdet og til samarbejdets forsknings- og udviklingsaktiviteter de næste 5 år.

Forskerne vil blandt andet udvikle strategier til at gøre produktionen af medicin mere fleksibel, og flytte den tættere på patienten, der skal bruge den.

”Vi står med fænomenet personlig medicin over for et muligt paradigmeskift i hele måden, vi i dag tænker over medicin. Når vores sygdomme og lidelser skifter og varierer fra person til person, så bør vores medicinering også gøre det. De traditionelle farmaceutiske produkter med ens mængde aktivt stof er lavet ud fra en tanke om masseproduktion, men det kommer til at ændre sig,” siger Jukka Rantanen.

Produkter i alle former
Derudover vil forskerne også forsøge at finde bedre måder at bruge sundhedsdata effektivt i medicineringen. Viden om patientens indtag af anden medicin, genetik og øvrig fysiologisk tilstand kan nemlig markant ændre på, hvad for en medicinering, der bedst kan behandle en given sygdom.

De produkter, som forsknings- og udviklingssamarbejdet skal fokusere på, kredser om brugen af medicin. Resultaterne af samarbejdet kan dog også komme til at tage mange andre former, såsom apps til sundhedspersonale og patienter, datalagring i den faktiske medicin og laboratoriemetoder til at fremstille og kvalitetssikre ”personlig medicin”.

Det nye netværk starter med et kick-off møde på SDU den 29. – 31. januar.

Læs mere om projektet hos NordForsk

Kontaktoplysninger:
Professor Jukka Rantanen
jukka.rantanen@sund.ku.dk
+45 28 43 77 17

Kommunikationsmedarbejder Mathias Traczyk
mathias.traczyk@sund.ku.dk
93565835