24. januar 2018

Nyt projekt skal forske i bedre beskyttelse mod sygdomme

Bevilling

Lea Klingenberg Barfod har netop modtaget Novo Nordisk Fondens Young Investigator Awards. Bevillingen skal bruges til at undersøge, hvordan vi kan forbedre kvaliteten af de antistoffer, der aktiveres af vacciner.

Formålet med Young Investigator Awards fra Novo Nordisk Fonden er at tiltrække nogle af verdens mest talentfulde og lovende yngre forskere til Danmark. Bevillingerne er på hver 20 millioner kroner og skal gøre forskerne i stand til at etablere deres forskningslaboratorier i Danmark og forfølge deres ambitiøse forskningsprogrammer over en periode på syv år. Målene for forskningsprogrammerne spænder over forståelse af komplekse biologiske processer til forbedringer af medicinske behandlinger.

I år går en af bevillingerne til ph.d. Lea Klingenberg Barfod, der kommer til Institut for Immunologi og Mikrobiologi fra Jenner Institute på University of Oxford, hvor hun har været Senior Research Scientist. Som lektor i København kommer Lea til at lede et forskerteam, som vil fokusere på at forbedre kvaliteten af de antistoffer, der aktiveres af vacciner.

Bedre beskyttelse mod sygdomme
Formålet med hendes Young Investigator Award-forskningsprogram er at kortlægge egenskaberne på de antistoffer, som kan aktivere beskyttelse mod sygdomme. Malaria-patogenet vil blive anvendt som den sygdomsfremkaldende model efterfulgt af lignende tilgange over for andre patogener, hvor der endnu ikke findes nogen effektive vacciner. Den viden, som opnås gennem denne forskning, kan direkte anvendes i udviklingen af en andengenerationsvaccine mod malaria og også overføres til udvikling af vacciner mod andre sygdomme.

”Center for Medicinsk Parasitologi på Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet har et særligt og meget progressivt forskningsmiljø med stærke forskningsprogrammer målrettet udviklingen af vacciner samt muligheden for feltarbejde i Afrika. Min forskningsportefølje, og den ekspertise jeg bringer, giver gode muligheder for synergi med de igangværende aktiviteter på instituttet. Jeg er derfor meget glad for at få denne unikke mulighed for at etablere min forskningsgruppe på dette center”, siger Lea Klingenberg Barfod og fortsætter:

“Novo Nordisk Fondens Young Investigator Award kommer til at have en stor indflydelse på både min forskning og min karriere. Den giver mig en helt særlig mulighed for at fortsætte og udvide den forskning, som jeg går så meget op i. Uden denne bevilling ville jeg ikke have den samme mulighed for strategisk at planlægge mine kommende år som forsker, da meget få bevillinger tilbyder en tidshorisont på syv år.”

Om Novo Nordisk Fondens Young Investigator Awards
Novo Nordisk Fondens Young Investigator Awards gør det muligt for fremtrædende unge forskere uden for Danmark at etablere forskningslaboratorier i Danmark. Bevillingerne støtter uafhængige forskere på et tidligt stadium eller midtvejs i karrieren, som er klar til at udføre mere ambitiøse undersøgelser inden for biomedicin og bioteknologi. Young Investigator Awards tildeles efter et åbent opslag og en tofaset ansøgningsproces. Få mere information på Novo Nordisk Fondens hjemmeside her.