24. januar 2018

SUND-forsker modtager bevilling til forskning i proteinstrukturer

Bevilling

Lektor Vito Foderà fra Institut for Farmaci har modtaget en bevilling på 8,6 millioner kroner fra Vellux Fondens VILLUM Young Investigator-program.

Vito Foderàs nuværende forskning finder sted i grænsefladen mellem fysik og biologi. Han har netop modtaget 8,6 millioner kroner i støtte fra Vellux Fondens VILLUM Young Investigator-program, som støtter særligt talentfulde, yngre forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning med ambitioner om at skabe egne, selvstændige forskningsprofiler.

Vito Foderà forsker i særlig komplekse biologiske processer, der er relevante både inden for basisforskning og anvendte videnskaber. Han fokuserer især på proteiner og peptider, der gennemgår såkaldte selvsamlingsprocesser, og hans mål er at identificere de molekylære mekanismer, der fører til selvsamling, samt at beskrive proteinaggregaters særlige egenskaber. Disse processer er tæt forbundet til neurodegenerative sygdomme såsom Parkinsons og Alzheimers sygdom. Selvsamlede materialers alsidighed betyder desuden, at de er ideelle at anvende inden for nanoteknologi.

”Jeg blev utrolig glad, da jeg fik at vide, at jeg havde modtaget Villumstøtte. Det første, jeg tænkte, var, at det måske kunne hjælpe mig til at realisere det, jeg har arbejdet på i teorien de seneste år. I det øjeblik gik det op for mig, at bevillingen repræsenterer et stort skridt fremad i min karriere. Den vil give mig mulighed for at etablere en ny platform på Institut for Farmaci og styrke mit samarbejde med andre forskere på instituttet og Københavns Universitet samt forskere på University of Cambridge. Jeg er meget glad for bevillingen og ser frem til de næste fem år,” siger Vito Foderà.

Ny platform for skræddersyede, proteinbaserede materialer
Vito Foderàs forskning har til formål at klarlægge, hvordan samspillet mellem molekyler medvirker til at kontrollere proteinstrukturers vækst, struktur og egenskaber. Projektet vil udgøre en ny platform til at designe og virkeliggøre skræddersyede, proteinbaserede materialer til forskellige formål – fra vævsteknologi til lægemiddelfremføring og biosensorer. Bevillingen gør det muligt at ansætte to postdocer og en ph.d.-studerende samt indkøbe nyt udstyr.

Vito Foderà afsluttede sit ph.d.-projekt inden for peptiders og proteiners biofysik på University of Palermo i marts 2009. Lige siden han startede på sit ph.d.-forløb, har Vito Foderà været i kontakt med tværfaglige akademiske miljøer rundt omkring i Europa, første gang da han besøgt Københavns Universitet, og dernæst da han blev tilknyttet The Cavendish Laboratory på University of Cambridge som forskningslektor. I marts 2012 modtog han det prestigefyldte stipendium ”Marie Curie IEF for Career Development” grundlagt af EU. I 2014 blev han ansat som adjunkt ved Institut for Farmaci på Københavns Universitet, og i november 2016 sikrede han sig en lektorstilling i biofysik på samme institut.