10. januar 2018

Umoden bakteriesammensætning øger børns risiko for astma

Børneastma

Nyt studie fra Dansk Børneastma Center publiceret i Nature Communications viser, at børn med en umoden bakteriesammensætning i tarmen ved 1-års alderen har en øget risiko for astma, når de er 5 år.


Sammensætningen af den humane mikrobiom – de komplekse samfund af bakterier der koloniserer alle kroppens overflader – udvikles inden for menneskets første leveår. Nu viser et nyt studie, at børn med en umoden bakteriesammensætning i tarmen ved 1-års alderen har en øget risiko for astma som 5-årige.

Studiet er lavet af forskere ved Dansk Børneastma Center, som er et samarbejde mellem blandt andet Københavns Universitet og Herlev-Gentofte Hospital og ledet af klinisk professor Hans Bisgaard. I studiet har de på 690 danske børn undersøgt sammenhængen mellem bakteriekolonisering i tarmen i barnets første år og efterfølgende risiko for astma.

Børnene udgør kohorten Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood 2010 (COPSAC2010) og er blevet fulgt tæt fra fødslen og diagnosticeret og behandlet i forskningsklinikken. I studiet udnyttes fortløbende afføringsprøver, som blev indsamlet, før børnene fik diagnosticeret astma, ved alderen 1 uge, 1 måned og 1 år.

Bakterierne har størst effekt hos børn født af astmatiske mødre
En umoden bakteriesammensætning ved 1-års alderen er karakteriseret ved mere at ligne prøver indsamlet ved tidligere prøvetidspunkter end alderssvarende prøver. Bakteriearter, som kendetegner en moden sammensætning, er oftere fraværende hos børn, som udvikler astma.

Disse sammenhænge er især tydelige blandt børn født af astmatiske mødre, hvilket kan tyde på, at uhensigtsmæssig mikrobiel stimulering i løbet af det første leveår kan medvirke til at udløse netop disse børns nedarvede astmarisiko. Samtidig hænger den umodne bakteriesammensætning især sammen med astma hos børn, som samtidig udvikler allergisk sensibilisering, hvilket peger på en påvirket immunmodning hos barnet.

Studiets perspektiver ligger især i udvikling af nye metoder til forebyggelse af astma. Ved tilførsel af et probiotisk kosttilskud til børn i risikozonen i det første leveår kan man forestille sig, at det vil være muligt at accelerere modningsprocessen af barnets tarm-mikrobiom, og således påvirke immunsystemets modning i en positiv retning og derved beskytte barnet mod astma.

Læs hele studiet: ”Maturation of the gut microbiome and risk of asthma in childhood”

Læs mere om studiet på videnskab.dk: "Studie: Disse børn har 86 procents risiko for astma"


Kontaktoplysninger:
Klinisk professor Hans Bisgaard
Tlf. +45 39 77 73 63
bisgaard@copsac.com

Kommunikationsmedarbejder Mathias Traczyk
Tlf. +45 93565835
mathias.traczyk@sund.ku.dk