8. marts 2018

Store bevillinger til forskning i inflammatoriske tilstande og børns hjerneudvikling

Lundbeckfonden

To forskningsprojekter på SUND har netop modtaget store millionbevillinger fra Lundbeckfonden. Professor Mette Marie Rosenkilde modtager støtte til sin forskning i en særlig type receptorers indflydelse på inflammatoriske tilstande i hjernen. Derudover modtager forskningscenteret COPSAC støtte til forskning i effekten af fiskeolie og D-vitamin på udviklingen af børns hjerner.

Mette Marie Rosenkilde, professor i farmakologi ved Biomedicinsk Institut, får 10.342.351 kr. til at undersøge en særlig type receptorer. Receptorerne går under navnet adhæsions G protein-koblede receptorer (aGPCR), og projektet skal bl.a. undersøge, om receptorerne er afgørende for udviklingen af alvorlige virusbetingede inflammatoriske tilstande i hjernen.

Bl.a. vil forskningsgruppen se på, om f.eks. Zika-virus trænger ind i hjernen og etablerer sig der ved at udnytte aGPCR-receptorerne, og målet er i sidste ende at komme et skridt nærmere medicin, der virker effektivt mod Zika-virus.

Forskning i hjernens udvikling hos børn
Det andet forskningsprojekt, der modtager en bevilling, er Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC), der skal undersøge, hvordan tilskud af fiskeolie og D-vitamin påvirker hjernens udvikling, kognitive funktioner og psykopatologiske træk hos de nu 10-årige børn. Forskningen sker i samarbejde med Center for Klinisk Intervention og Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning (CINS), og de to centre har netop modtaget 27 mio. kr. i støtte fra Lundbeckfonden til at etablere den tværfaglige alliance.

”Forskning på tværs af vante specialer er både fascinerende og frugtbart. Megen forskning sker inden for adskilte siloer, hvor ens-uddannede forskere har vanskeligere ved at se ud over tidens paradigmer. Translationel forskning har altid været vores strategi med dette samarbejde som seneste eksempel. Det er naturligvis high risk/high gain, men vi er optimistiske og meget taknemmelige for at Lundbeckfonden har turdet tage denne chance,” siger Hans Bisgaard, der er professor og overlæge i pædiatri ved COPSAC.