1. marts 2018

Rejsestipendium fra EliteForsk går til celle-atlas

EliteForsk-stipendium

Pascal Nordgren Timshel fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research modtager i år et EliteForsk-rejsestipendium til forskning i cellers molekylære identitet på Stanford University.


Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler hvert år under EliteForsk-initiativet op til 20 rejsestipendier på 200.000 kr. til forskningsophold ved forskningsinstitutioner i verdensklasse.

Et af rejsestipendierne går i år til Ph.d.-studerende Pascal Nordgren Timshel fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

Stipendiet skal finansiere et ophold ved Stanford University i Californien, hvor han skal forske i en gruppe under en af verdens førende forskere i enkeltcellebiologi, professor Stephen Quake. Pascal Nordgren Timshel skal deltage i det storstilede forskningsprojekt ”Human Cell Atlas,” der handler om at kortlægge og identificere samtlige celletyper i kroppen.

Skal håndtere millioner af datapunkter
”Mit ophold på Stanford University og deltagelse i Human Cell Atlas-projektet vil både give mig værdifuld ekspertviden inden for enkeltcellebiologi samt facilitere længerevarende samarbejder med de førende forskningsgrupper på området,” siger Pascal Nordgren Timshel.

Hans egen forskning fokuserer på, hvordan man kan anvende bioinformatik og computeralgoritmer til at definere cellers identitet og funktion, samt at forstå de genetiske og cellespecifikke signalveje der driver udvikling af sygdom.

”Den molekylære detaljegrad, vi nu kan studere celler i, rejser det fundamentale spørgsmål om, hvad der udgør en celles identitet og sætter spørgsmålstegn ved tidligere definitioner af celletyper – og deres rolle i sygdomsudvikling. Jeg skal i min forskning designe effektive algoritmer, der kan håndtere millioner af datapunkter og skabe en forenende matematisk og biologisk definition af cellers identitet. Med andre ord har projektet til formål at skabe et landkort der identificerer ’postnummeret’ for hver af de tusindvis af celletyper der findes i kroppen. Når vi kender hele landkortet, kan vi begynde at forstå vejene der leder til sygdom.” forklarer Pascal Nordgren Timshel.

EliteForsk-rejsestipendierne overrækkes ligesom EliteForsk-priserne af Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind ved en prisuddeling den 1. marts i Operaen i København.

Læs mere om EliteForsk på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.