20. april 2018

Fedtceller ser ud til at huske usund kost

Usund kost

Fedtceller kan på kort tid blive beskadigede, når de gennem en fedtholdig kost bliver udsat for palmitinsyre eller hormonet TNF-alfa, viser nyt studie. Forskerne fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research håber, at opdagelsen i fremtiden kan bruges til nye forebyggende strategier for diabetes.


24 timer. Så kort tid tager det for en såkaldt fedtprogenitorcelle at få omprogrammeret sin ”epigenetiske opskrift” på, hvordan den korrekt udvikler sig til en moden fedtcelle. Omprogrammeringen sker, når cellen sættes i kontakt med fedtsyren palmitinsyre og hormonet TNF-alfa. Det viser et studie udført af forskere fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Progenitorceller, også kendt som stamceller, er celler, der endnu ikke er modnet til at varetage en specifik funktion i kroppen, som for eksempel funktionen som muskel- eller fedtcelle.
Palmitinsyre og TNF-alfa kan forstyrre cellens udvikling, så den modner sig til en dysfunktionel fedtcelle senere i dens levetid. Omprogrammeringen så forskerne særligt hos svært overvægtige patienter med type 2-diabetes.

Vi bliver udsat for palmitinsyre gennem den mad, vi spiser. Særligt mad, som indeholder store mængder mættet fedt, såsom mejeriprodukter, kød og palmeolie, er rigt på palmitinsyre. TNF-alfa er et inflammatorisk hormon, som blandt andet udskilles i kroppen, når man er syg. Under svær overvægt øges niveauet af TNF-alfa også, fordi fedme kædes sammen med inflammation.

”Vores resultater understreger vigtigheden af en sund kost og livsstil i forhold til vores metaboliske helbred senere i livet. Spiser og lever man sundt, kan man langt hen ad vejen forebygge omprogrammering af sine progenitorceller. På lang sigt håber vi, at studiet kan lægge til grund for nye diabetesstrategier, som kan vende omprogrammeringen af cellerne om, så de igen bliver sunde og funktionelle,” siger Romain Barrès, som står i spidsen for studiet.
Miljømæssige faktorer spiller en vigtig rolle
Inden for den såkaldte epigenetiske forskning har flere studier tidligere peget på, at progenitorceller hos mennesker har en hukommelse af tidligere miljømæssige udsættelser. Men indtil nu er det ikke identificeret, hvilke faktorer, der spiller en rolle i omprogrammeringen af progenitorfedtceller. Det er heller ikke tidligere fastslået, hvor hurtigt cellerne kan blive omprogrammeret.

I samarbejde med Gastroenheden på Hvidovre Hospital indsamlede forskerne fedtvæv fra 43 planlagte operationer. 15 patienter var slanke, 14 var svært overvægtige og 14 var svært overvægtige med type 2-diabetes. Ved at indsamle prøver fra tre forskellige grupper, kunne forskerne sammenligne progenitorfedtcellernes helbred.

Forskerholdet fandt ud af, at cellerne taget fra gruppen af svært overvægtige med type 2-diabetes var blevet omprogrammeret, og dermed ikke fungerede som normale, sunde fedtceller. Ved at udsætte sunde progenitorfedtceller for de to eksterne faktorer i bare 24 timer, kunne forskerne efterligne den omprogrammering, de så hos de diabetiske patienter.

Et lovende forskningsområde
Forskerne er usikre på, om det er muligt at omvende programmeringen, så cellerne igen bliver sunde og funktionelle. Selv hvis det er muligt, ved de ikke, hvordan det skal gøres.

”Vi ved nu, at progenitorcellen kan reprogrammeres, så dens funktion bliver svækket i det sidste stadie af dens udvikling, men ingen har endnu fundet ud af, hvordan vi kan vende programmeringen om igen. Men det er et lovende felt,” siger Romain Barrès.

Studiet ’Preadipocytes from obese humans with type 2 diabetes are epigenetically reprogrammed at genes controlling adipose tissue function’ er offentliggjort i International Journal of Obesity.

Faktaboks:
Man kan forestille sig, at cellerne i vores organer har en opskriftbog med programmer, som fortæller cellen, hvordan den skal udvikle sig til en moden celle. Programmet fortæller cellen i vores fedtvæv, hvilken side af bogen, den skal læse for at udvikle sig til en fedtcelle. Men hvis cellerne er udsat for store mængder palmitinsyre eller TNF-alfa, så bliver opskriftbogen ændret. Cellen har ikke adgang til alle siderne i bogen, og så udvikler den sig forkert. Den bliver stadig til en fedtcelle, men den er dysfunktionel.

Kontakt:
Lektor Romain Barrès
barres@sund.ku.dk

Kommunikationsmedarbejder Mathilde Sofia Egede Andersen
mathilde.andersen@sund.ku.dk
Telefon: +45 23 64 94 25