5. april 2018

Vægttab før puberteten reducerer risikoen for type 2 diabetes

Overvægt

Høj body mass index (BMI) og overvægt i barndommen øger risikoen for type 2 diabetes senere i livet. Nu har forskere fra SUND og Region Hovedstaden fundet ud af, at det imidlertid kun er tilfældet, hvis overvægten fortsætter indtil puberteten eller senere.


Et nyt studie, der netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, the New England Journal of Medicine, viser, at drenge med overvægt kan reducere risikoen for type 2 diabetes, hvis de taber sig inden puberteten. Tidligere studier har været for små til at kunne svare fyldestgørende på, om vægttab hos børn med overvægt inden voksenalderen kan være med til at reducere den ellers forøgede risiko, og de har ikke kunnet vise, om blot en mindre reduktion i BMI kan reducere risikoen for type 2 diabetes.

”Vores studie viser imidlertid, at drenge med overvægt, der normaliserer deres BMI inden puberteten og bevarer denne normalvægt, indtil de bliver vejet på sessionen, havde samme risiko for type 2 diabetes, som drenge med normalvægt fra 7-årsalderen indtil sessionsalderen”, siger post.doc. Lise G. Bjerregaard fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Hun står bag studiet, som er udført sammen med blandt andre Jennifer L. Baker fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og lektor ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Section for Metabolic Genetics og Thorkild IA Sørensen, professor ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Section for Metabolic Genetics og  Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Forebyggelse og tidlig behandling er vejen frem
Studiet peger på, at forebyggelse og behandling af overvægt i præpubertetsalderen er vigtige instrumenter i kampen mod type 2 diabetes:

”Vores resultater viser betydningen af forebyggelse og behandling af overvægt hos børn, især før puberteten, da det potentielt kan reducere risikoen for type 2 diabetes senere i livet markant”, siger Jennifer L. Baker.

Verdens største studie af sin slags
Studiet er foretaget med udgangspunkt i højde- og vægtmålinger fra københavnske skolelægejournaler og fra sessionsjournaler på 62.565 mænd målt som 7-årige, 13-årige og ved session i 17-26-årsalderen. Mændene, der var født mellem 1939 og 1959, blev fulgt i Landspatientregistret. I alt 6.710 mænd fik en type 2 diabetes diagnose som voksne. Studiet er det største af sin slags i verden.

 Pas især på overvægt i 13-årsalderen
Dem, der havde den største risiko, var mænd, som havde overvægt både som 13-årige og som unge mænd. Og mænd, der både havde overvægt som 7-årige, 13-årige og som unge mænd. Begge grupper havde 4 gange øget risiko for at få type 2 diabetes sammenlignet med mænd med normalvægt ved alle aldre. Mænd, som kun havde overvægt ved sessionsalderen, havde 3 gange øget risiko. Overvægt ved 13-årsalderen er altså særlig risikofyldt.

Studiet viste samtidig, at drenge, der har svær overvægt som 7-årige eller overvægt som 13-årige, har en gavnlig effekt af at normalisere deres BMI, inden de når sessionsalderen. De kan dog ikke fuldstændig eliminere den forøgede risiko, men de kan reducere den kraftigt.

Den videnskabelige artikel "
Change in Overweight from Childhood to Early Adulthood and Risk of Type 2 Diabetes" er offentliggjort i New England Journal of Medicine.

FAKTA

  • Studiet er finansieret af Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram (n° 633595, DynaHEALTH) og Det Europæiske Forskningsråd (FP7/2007-2013, ERC n° 281419).
  • Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse er en ny enhed fusioneret af to af Region Hovedstadens forskningsenheder.
  • Det nye center, som ledes af centerchef Tine Jess og forskningschef Allan Linneberg, har 100 medarbejdere, der forsker inden for klinisk epidemiologi, befolkningsepidemiologi og sundhedsfremme.


Kontakt:

Lektor Jennifer L. Baker
+45 35 33 46 67
jennifer.baker@sund.ku.dk