4. maj 2018

Forskere identificerer risikogener for depression

Depression

I det hidtil største genetiske studie af depression, har danske forskere fra blandt andet Københavns Universitet i samarbejde med et internationalt konsortium, opdaget 44 områder i arvemassen, der øger risikoen for depression.


I en ny genetisk analyse af flere end 135.000 mennesker med depression og 344.000 raske kontrolpersoner, har et internationalt hold af forskere netop identificeret 44 områder i menneskets arvemasse, der påvirker risikoen for at udvikle depression.

Det er første gang, at forskere er lykkedes med at kortlægge et så betydeligt antal risikogener for depression. Studiet gør det klart, at det arvelige grundlag for depression ikke skyldes enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men derimod opstår i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Før dette studie var 30 af generne helt ukendte for depressionsforskningen. Derudover var otte af områderne tidligere påvist som risikogener for skizofreni, hvilket kan forklare, at personer, der lider af skizofreni, hyppigere end andre udvikler depression.

Andre områder i arvemassen, som det nye studie har identificeret, er tidligere kendt fra fedme og søvnforstyrrelser, hvilket passer med at disse komplikationer ofte også rammer personer med depression.

”Først og fremmest er studiet en meget konkret bekræftelse af, at depression, i lighed med andre folkesygdomme, er genetisk betinget. Dernæst peger genetikken ved depression næsten udelukkende på biologiske processer i hjernens nerveceller og peger dermed i retning af, at depression er en hjernelidelse,” siger medforfatter til studiet Professor Thomas Werge fra Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri.

Undersøgelsen er den hidtil største af sin art og involverer over 200 forskere, som er gået sammen i det internationale samarbejde, Psychiatric Genomics Consortium. Fra Danmark er det forskere fra iPSYCH-projektet, som deltager.

Projektet er støttet af Lundbeckfonden.

Læs hele studiet: ”Genome-wide association analyses identify 44 risk variants and refine the genetic architecture of major depression”