12. juni 2018

Copenhagen Health Science Partners fylder et år

CHSP

Forskningspartnerskabet mellem KU og Region Hovedstaden, der parrer klinikere og laboratorieforskere i håb om at forkorte vejen fra forskning til behandling, har etårsjubilæum i dag – og gør klar til at udvide. En af de første gruppeledere i samarbejdet gør foreløbig status.

I Copenhagen Health Science Partners (CHSP) arbejder fire Clinical Academic Groups (CAGs) på at udvikle behandlingsmetoder og sikre, at den nyeste sundhedsvidenskabelige forskning hurtigere kommer patienter til gavn.  I dag kan de fejre etårsjubilæum.

De fire CAGs består alle både af laboratorieforskere og kliniske forskere og fokuserer på sygdomsområder, der har stor samfundsmæssig relevans. De hedder henholdsvis Allergi, Fysisk Aktivitet og Sport i Klinisk Medicin, Præcisionsdiagnostik i Kardiologi og Translationel Hæmatologi.

Samarbejde med ambition for vækst
En af de CAGs, der har haft nytte af samarbejdet, er CAG Translationel Hæmatologi, som arbejder på at forbedre behandlingen for patienter med blodkræft. Udover samarbejdet mellem KU og Region Hovedstaden, arbejder CAGen også med de øvrige hæmatologiske afdelinger på Sjælland.

”Der har længe været tradition for at konkurrere på vores arbejdsområde. Men CAGen har haft en rigtig positiv effekt, blandt andet fordi vi sammen kan lave større projekter for at behandle flere patienter,” siger CAG-formand Kirsten Grønbæk, professor og overlæge på hæmatologisk afdeling på Rigshospitalet og Biotech Research & Innovation Centre på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

I øjeblikket fokuserer CAGen hovedsageligt på blodsygdommene akut myeloid leukæmi og myleodysplastisk syndrom, men ambitionen er at udvide med klinikere og forskere, der arbejder med andre blodkræfttyper.
 
Betydningsfulde visioner
I CAG Translationel Hæmatologi arbejdes der også på uddannelsesprogrammer til den næste generation af både kliniske forskere og basalforskere, der arbejder med blodkræft. Det vil på længere sigt være med til at styrke og forbedre behandlingen af blodkræftpatienter.

”Vores primære vision fremover er selvfølgelig, at vi vil gøre det bedre for patienterne. På længere sigt håber vi på at være med til at udvikle behandling, der specifik rettes mod de kræftstamceller, der er årsag til tilbagefald af leukæmi” siger Kirsten Grønbæk.

Klar til at udvide
Den 28. juni får de nuværende CAGs selskab af fire nye, som ligeledes kommer til at samarbejde på tværs af universiteter og hospitaler. Lanceringen af de nye CAGs finder sted den 28. juni i Mærsk Tårnet. 


Kontakt:

Professor Kirsten Grønbæk
kirsten.groenbaek@bric.ku.dk
+45 35 45 60 86

Kommunikationsmedarbejder Mathilde Sofia Egede Andersen
mathilde.andersen@sund.ku.dk
+45 23 64 94 25