19. juni 2018

Prestigefuld pris belønner eliteforskere inden for epigenetik og hjertekarsygdomme

KFJ-pris

Kristian Helin og Anne Tybjærg-Hansen fra Københavns Universitet modtager i år KFJ-prisen for deres banebrydende bidrag til forskningen inden for blandt andet kræft, epigenetik og aterosklerose. Med priserne fra Kirsten og Freddy Johansens Fond følger der samtidig 1,5 millioner kroner til hver professor.

Anne Tybjærg-Hansen, professor på Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, og overlæge ved Rigshospitalet, og Kristian Helin, professor og direktør ved Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet, bliver i år anerkendt for deres skelsættende forskningsresultater gennem årene med en pris fra Kirsten og Freddy Johansens Fond.

Den årlige KFJ-pris bliver blandt andet uddelt til forskning inden for lægevidenskaben, og tidligere har forskere, der har beskæftiget sig med alt fra psykiatri til muskler, modtaget den anerkendte forskningspris. Anne Tybjærg-Hansen bliver tildelt den kliniske pris, mens Kristian Helin modtager den prækliniske pris. Med begge priser følger der 1,5 millioner kroner.

De to professorer er i løbet af deres karriere begge blevet internationalt anerkendte inden for deres forskningsområder. De har drevet store og betydningsfulde forskningsprojekter og har spillet en stor rolle for forskningen på deres områder, hvilket bekræftes af det imponerende antal citationer, de begge har bag sig.

Kloning af E2F1
Gennem Kristian Helins karriere har der været mange milepæle, men særligt hans postdoc ophold på Harvard Medical School i 90’erne blev afgørende for hans karriere. Her lykkedes det Kristian Helin som den første at klone transkriptionsfaktoren E2F1, der spiller en vigtig rolle i celledeling. En opdagelse med stor betydning for forståelse af normal cellevækst og for kræftforskningen.

”Det var afgørende for mig. Jeg identificerede den her faktor, som var rigtig vigtig for forståelsen af, hvordan en cellevækst er reguleret og for min egen forskning i de næste ti år. Det betød sådan set, at hele verden lå åben for mig i forhold til ansættelser,” siger han.

Knap tre årtier senere har Kristian Helin en lang række af banebrydende forskningsresultater bag sig og blandt andet været med til at stifte et biotekfirma. I tiden på Københavns Universitet har fokus særligt været på epigenetik og kræft.

”Vi har opnået mange resultater, der har betydning for forståelsen af, hvordan normal cellevækst og differentiering er reguleret, hvilket også har haft betydning for, hvordan man kan udvikle nye terapier til behandling af kræftpatienter. Vi har en grundvidenskabelig indgangsvinkel, men lægger meget vægt på, at denne forskning også kan bruges i en klinisk sammenhæng,” siger han.

Klap på skulderen
For Kristian Helin har det altid været vigtigt at udfordre sig selv og blive ved med at stille de store spørgsmål i sin forskning. Og det er en stor anerkendelse og et klap på skulderen at modtage KFJ-prisen år, fortæller han.

”Forskning er ikke en nem ting. Det er nok noget af den største anerkendelse, som man kan få som forsker, at det arbejde, man laver, bliver anerkendt af andre til at være noget, der gør en forskel,” siger han.

Efter at have været direktør for BRIC i 15 år udvider Kristian Helin snart sine rammer med Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York i USA. Her skal han være leder for Sloan Kettering Institutes afdeling for cellebiologi og direktør for Center for Epigenetics Research. Han fortsætter dog stadig sideløbende som professor på KU.

Genetikkens betydning for folkesygdomme
Som forsker har Anne Tybjærg-Hansen altid haft en interesse for genetik og store befolkningssygdomme. I sin forskning har hun særligt fokuseret på genetikkens betydning for blandt andet aterosklerose, kolesterol og hjertekarsygdom.

Hun var den første til at beskrive Familiær Defekt Apolipoprotein B-100, en særlig form af arveligt forhøjet kolesterol, og hun har været med til at påvise en særlig genvariant hos nogle mennesker, der gør, at risikoen for aterosklerose er næsten halveret. Denne genvariant dannede basis for udvikling af medicin til sænkning af fedt i blodet. Derudover har hun også forsket meget i HDL-kolesterol, som er blevet kaldt ”det gode kolesterol”.

”Det gode kolesterol er overhovedet ikke godt, det er snarere neutralt. Vi lavede blandt andet forsøg, hvor vi så på, om man havde en øget risiko for hjertesygdom, hvis man arvede forskellige genvarianter, der sænkede HDL rigtig meget. Det havde man ikke. Det havde ingen effekt,” siger hun.

Biobank på Østerbro
I 90’erne stod hun for at iværksætte den genetiske del af den store befolkningsundersøgelse på Østerbro i København. Biobanken viste sig at være essentiel for ny viden om blandt andet årsager til aterosklerose. Senere hun været med til at starte Herlev-Østerbroundersøgelsen, som aktuelt omfatter flere end 120.000 personer.

Gennem årene har Anne Tybjærg-Hansen haft en lang række af banebrydende forskningsresultater. Sidste år var hun blandt de 1 procent mest citerede forskere i verden inden for hendes forskningsområde ifølge Highly Cited Researchers liste.

”Jeg har været drevet af, at der var en klinisk problemstilling, som jeg var interesseret i at se på. Jeg er jo kliniker ”by heart ” og meget interesseret i forskning. Derfor betyder det også rigtig meget af få en pris, som anerkender mit arbejde,” siger hun om modtagelsen af KFJ-prisen.

KFJ-priserne overrækkes 19. juni i Københavns Universitets Festsal på Vor Frue Plads fra klokken 12 til 15.

Kontakt:
Professor Kristian Helin
Mail: kristian.Helin@bric.ku.dk
Telefon: +45 35325668

Professor og overlæge Anne Tybjærg-Hansen
Mail: anne.tybjaerg.hansen@regionh.dk
Telefon: +45 35454159

Pressemedarbejder Cecilie Krabbe
Mail: cecilie.krabbe@sund.ku.dk
Telefon: +45 93565911