20. august 2018

Internationalt skulderklap til unge forskertalenter

ERC Starting Grant

To forskere fra SUND har fået et anerkendende karriereskub i form af det eftertragtede ERC Starting Grant. Bevillingerne går til lektor Troels Scheel og adjunkt Timothy Lynagh og skal bruges til forskning i virusinfektioner og neurotransmittere.

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har netop offentliggjort de heldige forskere, som de næste fem år kan opbygge en forskningsgruppe omkring en banebrydende forskningside. Forskerne modtager nemlig det eftertragtede ERC Starting Grant, der er på 1,5 mio. euro. På SUND kan to talentfulde unge forskere se frem til at etablere sig med bevillingen i ryggen.

Forskning skal kortlægge RNAs rolle under en virusinfektion
Lektor Troels Scheel, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, og hans forskningsgruppe arbejder med virusinfektioner. I modsætning til bakterier er virus afhængige af de celler, de inficerer, og det er derfor vigtigt at forstå interaktionen mellem virus og værtscelle. Forskningsgruppen ser især på molekylære mekanismer og er specielt interesserede i RNA, da mange virus har gener af RNA i stedet for DNA. Desuden er lægemidler målrettet RNA et nyt lovende felt.

Hjulpet på vej af et Starting Grant fra det danske forskningsråd i 2016 har Troels Scheel opbygget en gruppe på tre postdocs, tre studerende og en laborant. Hidtil har gruppen primært arbejdet med mikro-RNA interaktioner under virusinfektion. Med den nye bevilling kan gruppen udvides med postdocs og ph.d.-studerende, der skal fokusere på andre og nye typer virus-værtscelle interaktioner. Forskerne kommer også til at arbejde med en række forskellige virus, f.eks. hepatitis, gul feber, Zika, tick-borne encephalitis, chikungunya, og polio virus.

”At få et ERC Starting Grant var selvfølgelig helt fantastisk og en god anledning til at åbne en flaske champagne. Ansøgningsproceduren er lang og inkluderede interview i Bruxelles, så det var fantastisk at vide, at det bar frugt. Jeg er da også stolt over, at ERC synes, at kombinationen af min baggrund, mine ideer og miljøet og forskningsgruppen på Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Sund og Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, hvor jeg er tilknyttet, er blandt de bedste i Europa”, siger Troels Scheel.

Fokus på neurotransmitter receptorer og deres evolutionære baggrund
Adjunkt Timothy Lynagh, hvis laboratorium vil ligge hos Institut for Neuroscience, forsker i receptorer og forsøger at kortlægge, hvordan de udvikler sig, hvordan de arbejder, og hvorvidt vi kan manipulere dem med lægemidler, når vores nervesystem ikke fungerer.

Vores tanker, sanser og bevægelser er afhængige af hurtige signaler fra celle til celle i vores nervesystem. Det styres i vid udstrækning af proteiner i cellemembranen, som genkender de transmittere, der frigives af tilstødende celler. Transmitteren glutamat har en stor betydning for aktiviteten i vores nerveceller, og den nye bevilling skal bruges på at afdække forholdet mellem glutamat og nervesystemet og de molekylære mekanismer, der ligger bag. Forskerne håber også, at de undervejs kan finde hidtil ukendte kemiske detaljer i receptorer, som kan bane vejen for lægemidler, der retter sig mod disse receptorer i hjernen.

”Jeg blev virkelig glad, da jeg fik at vide, at jeg har modtaget bevillingen. Det giver mig mulighed for at dykke lige ind i et teknisk og intellektuelt udfordrende projekt uden at skulle bekymre mig om finansiering i et par år. Den moderne videnskab domineres - og i nogen grad ødelægges - af det vedvarende behov for at forklare sig selv. Bevillingen handler om at støtte forskere med dokumenteret evne til at knokle og finde ny viden”, siger Timothy Lynagh.

I alt otte forskere fra KU har modtaget ERC Starting Grant. De otte bevillinger er en tangering af KU’s rekord for antal Starting Grants, som blev sat i 2014. KU står noteret for et niende Starting Grant i årets uddeling, men forskeren bag ansøgningen er siden rejst til et udenlandsk universitet og bevillingen vil følge med.

Kontakt:
Lektor Troels Scheel, mail: tscheel@sund.ku.dk, tlf: 25 12 27 71, Twitter
Adjunkt professor Timothy Lynagh, mail: tpl@sund.ku.dk, tlf:  53 38 43 93