31. oktober 2018

Tandlægeprofessor får stor nordisk hæderspris

Pris

Professor ved Tandlægeskolen, dr. et lic. odont. Palle Holmstrup modtager Nordens største hæderspris for tandlæger; Skandinavisk Tandlægeforenings Bensow Pris, for sin forskning i sammenhængen mellem sygdom i mundhulen og resten af kroppens sundhed. Prisen uddeles i Island 2. november.


Palle Holmstrup, der er professor og sektionsleder ved Tandlægeskolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, modtager fredag Skandinavisk Tandlægeforenings Bensow Pris. Den tildeles af en jury bestående af repræsentanter for hver af tandlægeforeningerne i Sverige, Norge, Finland og Island.  Prisen er på 155.000 svenske kroner og tildeles for hans forskningsindsats med fokus på sammenhængen mellem sygdom i mundhulen og den generelle sundhedstilstand. Holmstrup har modtaget flere priser for sit arbejde og er æresdoktor ved Göteborgs Universitet.

Tænder kan fortælle om hele kroppen
Palle Holmstrups forskningsgruppe har i en årrække arbejdet med sammenhængen mellem parodontitis (tidligere kaldet ’paradentose’) og andre folkesygdomme som åreforkalkning i hjertets kranspulsårer, leddegigt og diabetes. Forskergruppen, der bl.a. omfatter medarbejdere fra Tandlægeskolen i København, Rigshospitalet, og Herlev-Gentofte Hospital, har i en årrække fremvist spændende resultater, der tyder på, at forekomsten af parodontitis er associeret med hjerte-karsygdom og forværret diabetesforløb.

Forskningens hovedtese er, at parodontitis medfører forstærkning af organismens generelle inflammationsniveau, hvilket kan forværre de øvrige kroniske inflammatoriske folkesygdomme.  Da disse sygdomme medfører betydeligt tab af livskvalitet og store omkostninger for samfundet, er det væsentligt at gøre alt for at forbedre deres prognose. Hvis behandling af parodontitis kan forbedre forløbet af de andre folkesygdomme, vil det derfor være en betydelig gevinst for den enkelte patient og for samfundet.

Meritter og tillidshverv
Palle Holmstrup har tidligere arbejdet i 10 år på Rigshospitalet og har publiceret mere end 300 artikler i internationale og nationale tidsskrifter og lærebøger. Han er desuden chefredaktør for et internationalt tidsskrift og et nordisk årsskrift for tandlæger. Derudover er han medlem af editorial boards for fem internationale videnskabelige tidsskrifter, og han har afholdt omkring 450 foredrag og kurser for tandlæger og læger rundt i verden. Holmstrup har også været vejleder for 24 ph.d.-studerende og fungeret som sagkyndig rådgiver og konsulent for Sundhedsstyrelsen, Retslægerådet og Tandskadeankenævnet og været medlem af mere end 100 fagkyndige komitéer i Skandinavien, USA, Storbritannien, Mellemøsten og Asien.

Kontakt:
Institutleder, professor, ph.d., tandlæge
Anne Marie Lynge Pedersen
Telefon: + 45 29619193
Mail: amlp@sund.ku.dk