22. oktober 2018

Tarmbakteriernes sammensætning gendannes næsten efter antibiotika

Antibiotika

Anvendelse af antibiotika har længe været forbundet med nedbrydning af tarmbakterier. Nu viser et nyt studie fra Københavns Universitet, at sammensætningen og funktionen af tarmbakterier kan gendannes efter antibiotisk behandling af raske mennesker. Men efter seks måneder mangler tarmene stadig ni alment gavnlige bakteriearter.


De mange trillioner bakterier i den menneskelige tarm påvirker vores helbred på flere måder, blandt andet kan de påvirke immunfunktioner og metabolisme. En rig og varieret tarmflora anses for at fremme sundheden, fordi den giver sin menneskevært mange muligheder for at forhindre kroniske sygdomme. I modsætning hertil er en ringe variation i tarmenes økosystem karakteristisk i forbindelse med kroniske sygdomme, herunder fedme, diabetes, astma og tarmbetændelse.

På grund af antibiotikas generelle, bakteriedræbende natur er der blevet spekuleret på, om gentagen brug af antibiotika berøver mennesker et rigt bakteriemiljø og derved medfører sundhedsskadelige virkninger.

Nu rapporterer en international forskergruppe fra Københavns Universitet og Steno Diabetes Center Copenhagen, at når der blev givet tre antibiotika til unge, raske mænd i fire dage, så medførte det en næsten fuldstændig udryddelse af tarmbakterierne, efterfulgt af en gradvis genopretning af de fleste bakteriearter over en periode på seks måneder.

Efter seks måneder manglede deltagerne i undersøgelsen dog stadig ni alment gavnlige bakterier, og nogle få, potentielt uønskede bakterier havde koloniseret tarmene. Resultaterne offentliggøres i dag i Nature Microbiology.

”Vi påviser, at tarmbakteriemiljøet hos sunde voksne er modstandsdygtigt og i stand til at gendanne sig efter kortvarig, samtidig eksponering for tre forskellige antibiotika. Vores resultater tyder imidlertid også på, at eksponering for bredspektret antibiotika kan udvande diversiteten i det bakterielle økosystem i tarmene. Antibiotika kan være en velsignelse for at bevare personers sundhed, men man bør kun bruge det på baggrund af klar evidens for en bakteriel årsag til infektion,” forklarer leder af undersøgelsen, professor Oluf Borbye Pedersen, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (CBMR).

Skyldes de manglende tarmmikrober i den vestlige verden et overforbrug af antibiotika?
Undersøgelsen er en fire-dages intervention med tre bredspektrede, såkaldt "yderste nødstilfælde" antibiotika hos 12 voksne, sunde mænd. Metoden med en cocktail af tre antibiotika blev udviklet for at efterligne egentlige behandlinger på intensivafdelinger.

Tarmsystemet er hjemsted for hundredvis af forskellige bakteriearter med antibiotikaresistente gener. Dette blev bekræftet i undersøgelsen, da disse bakteriegener var den bærende kraft i gendannelsen af bakterier i tarmen.

“I dette tilfælde er det godt, at vi kan gendanne vores tarmflora, som er vigtig for vores generelle helbred. Der er dog grund til bekymring vedrørende det potentielt varige tab af nyttige bakterier efter flere eksponeringer for antibiotika i løbet af vores levetid. Der er tegn på, at vestlige befolkninger har en betydeligt lavere diversitet i deres tarmflora end indfødte befolkninger i visse dele af Afrika og omkring Amazonfloden. Én mulig forklaring kan være den udbredte anvendelse af antibiotika til behandling af infektionssygdomme,” siger Oluf Borbye Pedersen.

Forskerne tilknyttet undersøgelsen kommer fra Danmark, Kina og Tyskland, og undersøgelsen er bl.a. finansieret af Diabetesforeningen og Novo Nordisk Fonden.

Læs hele undersøgelsen “Recovery of gut microbiota of healthy adults following antibiotics exposure” i Nature Microbiology.

 

Kontakt:
Professor Oluf Borbye Pedersen, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.
Email: oluf@sund.ku.dk
Telefon: +45 2938 2526

Pressemedarbejder Mathias Traczyk
+45 93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk