08. november 2018

Nyt forskningsprojekt sætter laboratoriearbejde under lup

Bevilling

Laboratoriearbejdet er et kerneområde i det sundheds- og naturvidenskabelige forskningsfelt. Derfor er det essentielt, at studerende får de nødvendige kvalifikationer, så de får mest muligt ud af deres tid i laboratoriet. Nu skal et forskningsprojekt undersøge, hvilke kompetencer de studerende opnår, og hvordan de får den bedste læring.

Improving Quality of Laboratory Learning at University Level. Det er titlen på et nyt forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan studerende og undervisere kan få bedst muligt udbytte af laboratoriearbejde. Novo Nordisk Fonden har bevilget 9,3 mio. kr. til projektet, der er et samarbejde mellem Institut for Farmaci (SUND) og Institut for Naturfagenes Didaktik (SCIENCE).

Projektet, der løber over de kommende 3,5 år, vil undersøge de laboratorierelaterede kompetencer set fra såvel de studerendes som undervisernes perspektiv. Projektet vil også undersøge, hvilke faktorer der har indflydelse på, om de studerende opnår de ønskede laboratoriekompetencer, og om undervisningen former den måde, de studerende tænker og arbejder på i laboratoriet. 

”Undervisere og studerende bruger meget tid i et laboratoriet. Kurserne er dyre, udstyret er kostbart, og udgifter til undervisningsudstyr er stigende. Det er derfor vigtigt, vi får optimeret den tid, vi bruger, så vi mest muligt ud af opholdet i laboratoriet. Både til gavn for fremtidig undervisning men også til fordel for de studerende fremtidige karriere”, siger leder af projektet og professor ved Institut for Farmaci, Bente Gammelgaard.

Ud over Bente Gammelgaard deltager lektor Frederik V. Christiansen og lektor Jan Alexis Nielsen, begge fra Institut for Naturfagenes Didaktik ved SCIENCE, i forskningsprojektet.  De understreger, at projektet også er en måde at opbygge pædagogisk og didaktisk ekspertise inden for laboratorieundervisning på universitetsniveau, så undervisere i fremtiden har forskningsbaserede kvalitetskriterier, de kan basere undervisningen på.

Viden går på tværs
Projektet tager udgangspunkt i de farmaceutstuderende. På Institut for Farmaci giver et samarbejde med et instrumentfirma de studerende og undervisere mulighed for at bruge moderne udstyr og de studerende har altid det nyeste software program til rådighed. Forskerne håber dog, at erfaringerne undervejs vil komme alle studerende og undervisere på hele Københavns Universitet til gode.

”Projektet er vigtigt, da det vil kunne bidrage med viden, der kan føre til en væsentlig forbedring af undervisningskvaliteten af laboratorieøvelser på farmaceutuddannelsen. Samtidig er det ambitionen, at udbrede denne viden på tværs af de sundheds- og naturvidenskabelige videregående uddannelser, således at så mange som muligt kan få indblik i og implementere resultaterne fra projektet”, siger Berith Bjørnholm, Senior Programme Manager i Novo Nordisk Fonden, deler.

Projektet påbegyndes 1. marts 2019, og du kan læse mere om det her.

Kontakt:
Professor Bente Gammelgaard: bente.gammelgaard@sund.ku.dk , tlf.: 35 33 64 15
Lektor Frederik V. Christiansen fchristiansen@ind.ku.dk, tlf: 31 37 99 16
Lektor Jan Alexis Nielsen: janielsen@ind.ku.dk, tlf.: 35 32 03 61