7. december 2018

DanStem tager næste skridt i udviklingen af insulinproducerende celler fra stamceller

Stamceller

Forskere fra Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Biology har afdækket nye signaler, der styrer modningen af umodne stamceller i bugspytkirtlen. Det kan få stor betydning for den fremtidige behandling af især type 1-diabetes. Studiet er netop blevet udgivet i det anerkendte tidsskrift Nature.

Photo: Caitlin Collin. 

For et år siden lykkedes det forskere fra Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Biology (DanStem) at beskrive, hvordan såkaldte progenitorceller – umodne stamceller i bugspytkirtlen – kan påvirkes til at producere insulin.

Studiet, der blev udgivet i tidsskriftet Nature Cell Biology viste, at stamcellernes udvikling var styret af signaler mellem cellerne og ikke mindst de umodne stamcellers retningssans i bugspytkirtlens udførselskanaler. I det nye studie, der er udgivet i Nature har de samme forskerne nærmere kortlagt cellernes adfærd i bugspytkirtlen og kan konstatere, at deres udvikling både er styret af cellernes kommunikation og de miljøer, som cellerne støder på i deres dynamiske færd rundt i bugspytkirtlen.

Studiet viser, at det er proteiner i cellernes omkringliggende bindevæv, der afgør, om de udvikler sig til enten insulinproducerende celler eller organopbyggende celler. Hvis cellerne bliver eksponeret for bestemte typer signaler i en såkaldt ekstracellulær matrix udvikler de sig til epitel-celler, der opbygger bugspytkirtlens udførselskanaler, og hvis de bliver udsat for en anden type ekstracellulær matrix, udvikler de sig til endokrine insulinproducerende betaceller.

"Vores opdagelse er epokegørende, fordi den forklarer, hvordan multipotente progenitorceller modner sig til forskellige typer celler under selve organdannelsen. Det giver os også værktøjer til at genskabe processerne i laboratoriet, så vi mere præcist kan rekonstruere celler, der er gået tabt eller er blevet beskadiget pga. alvorlige sygdomme, som type 1-diabetes. Det betyder, at vi nu mere præcist kan producere insulinproducerende betaceller fra menneskelige stamceller i fremtidige kliniske forsøg med type 1-diabetes patienter" siger Henrik Semb, professor og direktør, Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Biology, DanStem, Københavns Universitet. Henrik Semb er også direktør for Institute of Translational Stem Cell Research på Helmholtz Zentrum in München.

Videnskabelig artikel: “Mechanosignaling via integrins directs pancreatic progenitor fate decisions”.

Studiet er støttet af Novo Nordisk Fonden, Lundbeck Fonden, EU-kommissionen gennem projektet HumEn, Danmarks Frie Forskningsfond og Det Strategiske Forskningsråd. Lektor Anant Mamidi og postdoc Christy Prawiro er begge førsteforfattere på studiet, som er et resultat af et samarbejde med professor Palle Serups forskningsgruppe hos DanStem. Anant Mamidi og Henrik Semb har søgt et internationalt patent på baggrund af studiet.

kontaktinformation

Professor Henrik Semb
Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Biology 
Mailadresse: semb@sund.ku.dk
Telefon: +45 23 48 11 48