11. december 2018

Eftertragtede EU-bevillinger til forskning i knoglesmerter og Parkinson

EU Bevilling

EU Kommissionen har offentliggjort modtagerne af bevillinger i programmet Marie Sklodowska-Curie Actions Innovative Training Networks. To forskere fra SUND modtager den prestigefyldte bevilling, der de næste år skal understøtte forskning i knoglesmerter og diagnosticering af Parkinsons sygdom.

To store forskningsprojekter fra SUND modtager det eftertragtede Marie Curie Innovative Training Network (ITN). Blandt modtagerne er lektor Anne-Marie Heegaard fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi og lektor Matthias Herth fra samme institut.

ITN støtter store forskningsprojekter, der har til formål at uddanne 10-15 PhD studerende i et samarbejde mellem minimum 3 europæiske lande. Som led i bevillingen indgår, at SUND-forskerne fungerer som forskningsledere og koordinatorer for hver deres internationale forskningsnetværk. Nogle af de studerende skal løfte opgaven i universitetsregi, men andre samarbejder med industrielle partnere. For alle ph.d.-studerende gælder, at de skal udveksles over landegrænser, fagfelter og sektorer i løbet af deres uddannelse.

Anne-Marie Heegaard
I Europa er op til 30 pct. af den voksne befolkning påvirket af knoglesmerter, som ofte hænger sammen med sygdomme som fx slidgigt, knoglesygdomme, og kræft, der spreder sig til knoglerne. Selvom smerterne negativt påvirker mange menneskers livskvalitet, er forskningsområdet underbelyst.

”Knoglesmerter påvirker mange patienter, og alligevel findes der ikke en optimal behandling. Det er vigtigt, vi får en platform og data, så vi kan begynde at udvikle bedre behandlinger mod knoglesmerter. Den nye bevilling gør det muligt at etablere et unikt netværk af knogle-, og neuroforskere fra hele Europa, så vi kan dele vores viden og udnytte synergien i det multidisciplinære netværk”, siger lektor Anne-Marie Heegaard.

BonePain II hedder uddannelsesnetværket, der henvender sig til unge forskere og kommer til at uddanne i alt 15 ph.d. studerende. Projektet bliver tværfagligt og vil også se på, hvordan man kan udvikle 3D in vitro mikrochip platforme og andre avancerede teknikker, der skal undersøge mekanismerne bag knoglesmerter. Projektet bygger videre på en ITN-bevilling, som Anne-Marie Heegaard tidligere har modtaget.

”Det er anden gang, vi modtager en ITN-bevilling, og vi er rigtig glade. Men jeg vil også gerne understrege, at det er en stor opgave at skrive en god ansøgning. Vi fik et EUopSTART legat fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som gjorde det muligt at deltage i en workshop om ansøgningsprocessen og at ansætte en studerende i en måned til at hjælpe med ansøgningen. Det var en god og nødvendig hjælp.”, siger Anne-Marie Heegaard.

Matthias Herth
Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme, og 7.300 mennesker i Danmark er ramt af den. Sygdommen kan ikke helbredes og fremtræder forskelligt person til person. Det er derfor svært at stille en diagnose, når der er mistanke om Parkinson.

I sit forskningsprojekt Pet-AlpfaSy skal lektor Matthias Herth arbejde med, hvordan Parkinson kan diagnosticeres på et tidligere stadium. Forskningsgruppen undersøger, om det er muligt at finde en markør, som kan hjælpe til en hurtigere diagnosticering.

”Ved Parkinson dør neuroner i hjernen. Det kan vi se ved at måle dopamin i systemet. Men vi vil gerne kunne måle dette, allerede inden den proces går i gang. Der findes imidlertid ingen molekylærteknik, der måler på dette niveau. Vores mål er derfor at prøve nye teknikker af, så vi kan blive klogere på Parkinson i hjernen på et tidligere stadie og senere kunne bruge denne viden til udvikling af en behandling”, siger Matthias Herth.

Han tilføjer, at forskerne blandt andet vil arbejde med nye molekylære modeller og radioaktive teknikker, der kan gøre det lettere at identificere signalproteinet alfa cytokin, der måske spiller en vigtig rolle i sygdommens udvikling.

Bevillingerne fra EU dækker blandt andet løn til de ph.d.-studerende fra projekterne, rejseomkostninger, udgifter til kurser og andre administrative omkostninger. Deltagerne i netværkene skal sideløbende træne og uddanne de studerende inden for deres forskningsfelt både på SUND og hos de internationale universitets- og erhvervspartnere.

”En vigtig del af denne bevilling er selvfølgelig også, at vi giver vores viden videre til den næste generation af radiofarmaceutiske forskere. Der er mangel på denne type forskere i EU og også inden for det, vi kalder nuclear medicin. Vi vil derfor ud over forskningen også bruge kræfter på at oplære og træne, så vi sikrer os, at denne vigtige viden får et liv på tværs af grænser”, siger Mathias Herth. 

Læs mere om Marie Curie ITN projekter her: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Kontakt:
Associate Professor Anne-Marie Heegaard, mail: amhe@sund.ku.dk og www.bonepain.eu
Associate Professor Matthias Herth, mail: matthias.herth@sund.ku.dk