5. december 2018

Prestigefuld anerkendelse til unge forskertalenter

Sapere Aude

Tre eftertragtede Sapere Aude bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond går i år til forskere fra SUND. De tre bevillinger skal styrke forskningen i spiseforstyrrelser, kejsersnit og svær overvægt.

Tre forskere fra SUND har netop modtaget den anerkendte bevilling Sapere Aude, der hvert år uddeles af Danmarks Frie Forskningsfond. Den tre forskere, som modtager bevillingen, er lektor Katrine Strandberg-Larsen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, lektor Camilla Hartmann Friis Hansen fra Veterinær- og Husdyrvidenskab og lektor Tune H. Pers fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

Bevillingen uddeles til dygtige, yngre forskere, og formålet er at give dem mulighed for at gå i dybden med forskningsidéer. Derudover skal bevillingen fremme mobiliteten mellem forskningsmiljøer og styrke forskerens netværk og karriere. Målgruppen er særligt talentfulde yngre forskere, som er parat til at lede et forskningsprojekt med flere deltagere på højt internationalt niveau.

Hænger forstyrret spiseadfærd i barndommen sammen med spiseforstyrrelser?
Det skal lektor Katrine Strandberg-Larsen se nærmere på i sit forskningsprojekt, hvor hun skal lede en forskergruppe, der skal indsamle og analysere data fra Danmarks største fødselskohorte. Formålet med projektet er at identificere forstadier til spiseforstyrrelser, der gerne skulle lede til bedre forebyggelse og behandling.

Forstyrret spisning øger risikoen for, at man senere udvikler spiseforstyrrelser, og personer med forstyrret spisning har lavere livskvalitet. Der findes ingen klare definitioner af forstyrret spisning eller inddeling af sværhedsgrader, så forskningen i dag ved meget lidt om, hvordan det kan forebygges. Forskningsgruppen vil afdække, om der findes forskellige kategorier inden for spiseforstyrrelser og forstyrret spisning. Derudover vil de også udvikle algoritmer til at adskille, hos hvem forstyrret spisning tidligt i ungdommen går i sig selv, forbliver ved forstyrret spisning eller udvikler sig til spiseforstyrrelser henover ungdommen.

”Jeg er rigtig glad for at have modtaget bevillingen. Den giver mig mulighed for at starte en gruppe, så jeg har mulighed for udnytte den store mængde data, som jeg har været med til at indsamle på en stor kohorte af børn. Vi håber selvfølgelig, at vi både kan finde frem til risikofaktorer i forhold til, hvem der udvikler en spiseforstyrrelse, men måske også forskellige beskyttende faktorer, som er afgørende for, at forstyrret spisning ikke bliver til en spiseforstyrrelse,” siger Katrine Strandberg-Larsen.

Læs Danmarks Frie Forskningsfonds portræt af Katrine Strandberg-Larsen her.

Kejsersnits betydning for børns tarmflora, immunsystem og fremtidige sundhed
Kejsersnit sættes i forbindelse med kroniske sygdomme som astma og allergi. Det kan skyldes en ændret sammensætning af børns tarmbakterier, da kejsersnit foregår mere sterilt end en almindelig fødsel, og børnene derfor podes med andre bakterier. Lektor Camilla Hartmann Friis Hansen har tidligere vist, at dette gør sig gældende i mus født ved kejsersnit, og at det hindrer udviklingen af et velfungerende immunsystem.

Formålet med forskningsprojektet er derfor at bruge muse-modellen til at undersøge, om tarmbakterierne i kejsersnitsfødte mus har en sygdomsfremkaldende effekt, og hvad det eventuelt skyldes. Derudover skal projektet undersøge en række syntetiske komponenter, der er unikke for brystmælk fra mennesker, og teste dem for deres forebyggende effekt på sygdomme accelereret i kejsersnitsfødte mus.

”Sapere Aude-programmet giver mig muligheden for at etablere et unikt og stærkt samarbejde med førende forskere inden for pædiatrien, der er afgørende for, at jeg kan opnå resultater på et højt videnskabeligt niveau med et klinisk relevant perspektiv. Det kliniske samarbejde vil gøre det lettere at iværksætte nye mulige behandlingsformer og forebyggende foranstaltninger. Derudover er det personligt vigtigt for, at jeg kan etablere min karriere og lede en førende forskningsgruppe blandt internationale topforskere,” siger Camilla Hartmann Friis Hansen.

Læs Danmarks Frie Forskningsfonds portræt af Camilla Hartmann Friis Hansen her.

I dybde med hjernens måder at regulere kroppens vægt på
Lektor Tune H. Pers vil i sit forskningsprojekt gå i dybden med og forsøge at forstå, hvordan hjernen kontrollerer kroppens vægt. Her bliver en af hovedudfordringerne i projektet at få identificeret de biologiske processer i hjernen, som regulerer disponering for svær overvægt. Til at klarlægge disse vil Tune H. Pers blandt andet bruge omfattende genetiske data fra mennesker og mus.

Hans team vil lede efter genetiske netværk, der har indflydelse på overvægt hos mus, og som samtidig omfatter genvarianter, som er linket til overvægt hos mennesker. Et af hovedmålene med forskningsprojektet er at kunne give yderligere bevis for, at de bagvedliggende årsager til den stigende svære overvægt i verden skal findes i hjernens samspil med omgivelserne.

”Bevillingen har stor betydning for mig som forsker og giver mig mulighed for at realisere forskningsideer, som jeg har arbejdet med og udviklet gennem de seneste par år. Jeg har altid være interesseret i at forstå, hvorfor nogle har større risiko for at blive svært overvægtige, og hvorfor det typisk er stort set umuligt at vedligeholde et vægttab over tid. Jeg håber, at jeg med forskningsprojektet også kan være med til at demontere det stigma om, at svær overvægt er en konsekvens af grådighed, ved at vise at svær overvægt kan føres tilbage til dysregulering af centrale biologiske processer i hjernen,” siger Tune H. Pers.

Læs Danmarks Frie Forskningsfonds portræt af Tune H. Pers her.