24. januar 2019

200 stakeholdere i dialog om mere omsorg i sundhedsvæsenet

Omsorg

Professor Victor Montori fra Mayo Clinic var uden tvivl en hovedattraktion for mange, da det patientnære sundhedsvæsen tirsdag 22. januar blev debatteret med dansk og amerikansk perspektiv og fokus på både patient, personale, lægefaglighed og ’systemet’.

Lektor Maria Kristiansen fortalte om sine erfaringer som pårørende til et dødeligt sygt barn og hvordan hendes forskning belyser betydningen af omsorg, nærvær og inddragelse.

Lektor og forskningsleder Maria Kristiansen fra Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab var ophavskvinde til det nyskabende dialogmøde mellem mange forskellige fagpersoner, der alle havde en interesse i personcentreret behandling. Konceptet var tænkt igennem helt ned i mindste detalje og signalerede lydhørhed, omsorg og lighed på alle niveauer.

Ifølge professor Victor M. Montori fra Mayo Clinic i USA er patientcentreret behandling nøglen til et stærkt og sundt sundhedsvæsen. 

Forskere sætter patienter i centrum
Arrangementets hovednavn; professor i medicin Victor Montori fra Mayo Clinic, forsker i evidensbaseret medicin og patientinddragelse. Han har udgivet mere end 600 artikler og er blandt den øverste ene procent af de mest citerede forskere på verdensplan inden for klinisk medicin. I 2017 udgav han bogen “Why We Revolt: A Patient Revolution for Careful and Kind Care”, hvor han i korte personlige essays beskriver, hvad han mener er galt med det, han kalder industriel sundhedspleje, og hvordan det har stoppet omsorgen.

”Seminaret sætter fokus på et komplekst emne – hvordan og hvorfor sundhedsvæsenet bør yde inddragende, omsorgsfuld behandling for mennesker i sårbare livssituationer. Vi har oplevet en overvældende interesse fra en lang række meget forskellige aktører, som viser, at vi har ramt et vigtigt område,” fortæller lektor Maria Kristiansen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring.

Deltagerne i dialogmødet blev mødt med navneskilte uden titler for at signalere lighed og bryde med hierarkier. Samme tankegang var reflekteret i selve programmet, hvor dagens første taler var Anne Kathrine Skibelund, hjertepatient og frivillig i Hjerteforeningen. Hun fortalte både om egne oplevelser som patient og som frivillig hjælper for andre patienter. Efter professor Victor Montoris indlæg fortalte Maria Kristiansen om sine erfaringer som pårørende til et dødeligt sygt barn og hvordan hendes forskning belyser betydningen af omsorg, nærvær og inddragelse både for patienter, pårørende og professionelle.

Ved hjælp af et digitalt samtaleværktøj skrev deltagerne undervejs spørgsmål, kommentarer og gode forslag til fremtidige forskningsprojekter – og de vigtigste pointer fra alle oplæg blev sideløbende illustreret grafisk. 

Behov for mere direkte dialog

De mange fremmødte aktører i sundhedsvæsenet vidner om, at debatten om personcentreret behandling er på manges agenda og er vigtig i debatten om fremtidens sundhedsvæsen. Både ledelse, praktikere og klinikere deltog fra en lang række hospitaler i både Region Hovedstaden og Region Sjælland. Patientforeninger som Hjerteforeningen, Parkinsonforeningen, Psoriasisforeningen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed var repræsenteret sammen med også WHO, Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Steno Diabetes Center, Københavns Kommune, Novo Nordisk Fonden, plejecentre, Novo Nordisk A/S og andre universiteter.

”Konceptet er et stærkt eksempel på en gennemtænkt og gennemarbejdet outreach-aktivitet. I Center for Sund Aldring har vi tidligere eksperimenteret med nye mødeformater. Fremover vil vi gerne arrangere flere møder mellem forskere, fagpersoner og borgere, hvor vi eksperimenterer med formaterne og får folks egne erfaringer mere i spil end blot de sædvanlige 10 minutters spørgerunde. Jeg er ikke i tvivl om, at der er et stort behov for at kunne tale mere direkte sammen, end universitetet har haft for vane”, siger Anéh Christina Hajdu, kommunikationschef på SUND og outreachdirektør i Center for Sund Aldring.