23. januar 2019

Forskertalenter får bevillinger fra Villum Fonden

Bevilling

To af Villum Fondens bevillinger til unge forskertalenter, de såkaldte Young Investigator Grants, går i år til forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. De skal bruges til at forske i nye måder at styre signaler ind i kroppens celler og i sukkerstrukturer, som hænger sammen med hjernelidelser.

Adjunkt Martin Gustavsson (tv.) og lektor Adnan Halim (th.)

Hvert år støtter VILLUM FONDEN forskertalenter med ambition om at skabe egne, selvstændige forskningsprofiler. I år modtager 11 forskere fra Københavns Universitet hver en bevilling på ca. 10 millioner kroner, og heraf kommer to fra SUND. De kan nu kalde sig ”Villum Young Investigators”.

Det drejer sig om Lektor Adnan Halim fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin og Adjunkt Martin Gustavsson fra Biomedicinsk Institut. Fælles for de to forskningsprojekter er, at de skal forske i nogle af menneskets allermest basale mekanismer, nemlig det der foregår helt nede på molekylært niveau i vores celler.

”G-protein koblede receptorer (GPCR) sidder i membranen på vores celler og sender signaler ind i cellen. Omkring 30 procent af alle lægemidler går direkte ind og påvirker de her receptorer. I mit nye projekt vil vi med strukturel biologi og biofysik forsøge at kortlægge nye måder, man kan påvirke disse receptorer,” siger modtager Martin Gustavsson fra Biomedicinsk Institut.  

1 milliard til unge talenter
Det andet forskningsprojekt har sit udspring i den del af den molekylære medicin, som beskæftiger sig med sukkerstrukturer. De kan nemlig have rigtig stor betydning for, hvad der sker i kroppens celler.

”Vi ved, at sukkerstrukturer findes på alle vores cellers overflader, og at de ser ud til at være vigtige i en lang række sygdomme. Men forståelsen for hvordan sukkerstrukturerne påvirker cellerne er langtfra komplet. I dette projekt vil vi fokusere på det specifikker sukker, man kalder O-mannose,  og hvordan det hænger sammen med hjernelidelser,” siger lektor Adnan Halim.

I alt bliver der i år bevilliget penge til 21 forskere fra danske universiteter. Villum Young Investigator-programmet bevilgede midler for første gang i 2012 og har i alt støttet 150 unge forskertalenter med knap 1 mia. kr.

Læs mere på Villlum Fondens hjemmeside.

Kontakt:
Pressemedarbejder Mathias Traczyk
93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk