20. februar 2019

Succesfuldt samarbejde styrker rekrutteringen af læger til Region Sjælland

De medicinstuderende på Københavns Universitet har taget godt imod det nye spor på medicinuddannelsen med mulighed for at uddanne sig til læge i Region Sjælland. De første 16 studerende har sagt ja tak til at blive tilknyttet det nye spor med base på Sjællands Universitetshospital i Køge.

1. februar 2019 begyndte de første studerende på et nyt spor i medicinstudiets kandidatuddannelse på Sjællands Universitetshospital SUH, Køge. Sporet er en del af det valgfrie 5. semester ved Københavns Universitet og hedder ”Kandidatuddannelsen i medicin i Region Sjælland”. Hovedparten af undervisning, samt de kliniske ophold foregår på Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde. Det er samtidig en målsætning, at uddannelsessporet i den nære fremtid skal spredes til de øvrige hospitaler i Region Sjælland. Der vil blandt andet være tilbud om mentorordning, samt ophold i akutberedskabet.

”Udover at styrke uddannelsen på regionens hospitaler er der store perspektiver i opbygningen af de lokale forskningsmiljøer, som er en forudsætning for uddannelsen. Bæredygtige forskningsmiljøer gavner i høj grad den daglige patientbehandling,” siger prodekan for uddannelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Hans Henrik Saxild.

Samarbejdet fokuserer på at gøre det attraktivt for de lægestuderende at finde et sted at bo i Region Sjælland og satse på en karriere på et af regionens sygehuse, i psykiatrien eller som praktiserende læge.

- Vi tilbyder de medicinstuderende en uddannelse, hvor de oplever en tættere sammenhæng mellem studierne og mødet med patienterne. Vi tilbyder også en unik mulighed for efter universitet at fortsætte uddannelsen til speciallæge hos os, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Eget studiemiljø i nyopført vidensbygning
På Sjællands Universitetshospital i Køge får de studerende deres eget studiemiljø i en nyopført Vidensbygning. Det sikrer en tæt kontakt til patienterne og de læger, der skal undervise dem.

- Vi tilbyder vores kandidatstuderende, at de kan få en erfaren speciallæge som mentor. Vi har også et attraktivt tilbud om, at de kan komme ud og køre ambulance, som en del af uddannelsen, fortæller sundhedsfaglig chef Preben Cramon, Region Sjælland.

Det første hold lægestuderende, der har valgt kandidatuddannelsen i Region Sjælland, er på det sidste år af deres kandidatuddannelse. Fra 2020 starter det første hold medicinstuderende, der får hele den tre-årige kandidatuddannelse på Region Sjælland-sporet. Sjællands Universitetshospital bliver basen, men efterhånden deltager alle sygehusene. I 2021 vil der være plads til cirka 150 studerende.

Efter universitet har de alle sikret fortrinsret til en plads på den kliniske basisuddannelse (KBU) i Region Sjælland. De får dispensation fra den normale lodtrækning, som ellers kan sende dem på klinisk basisuddannelse rundt i hele landet. Senere kan de fortsætte uddannelsen til speciallæge i Region Sjælland.

Pressekontakt:
Seniorkonsulent Maria Bødtcher
Mail: maria.bodtcher@sund.ku.dk
Telefon: +45 29904602