14. marts 2019

Fem projekter med KU-forskere modtager bevillinger fra Innovationsfonden

Bevillinger

Innovationsfonden har bevilliget i alt knap 72 millioner kroner til fem forskellige forskningsprojekter med forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, repræsenteret. Bevillingerne skal gå til forskning i sundere fisk, grise-vacciner, historiske sygdomsmønstre, blodpropper og MFR-vaccinen.


Fem projekter med forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, involveret har modtaget de såkaldte Grand Solutions-bevillinger fra Innovationsfonden. Projekterne sker i samarbejde med forskellige private og offentlige virksomheder og organisationer. De fem projekter skal forske i sundere fisk, vacciner til grise, lægemiddel mod blodpropper, historiske sygdomsmønstre og en tidligere vaccine mod mæslinger.

Innovationsfonden har i alt bevilliget knap 72 millioner kroner fordelt på de fem projekter. Fonden uddeler hvert år Grand Solutions-bevillinger. Bevillingerne bliver givet til samarbejdsprojekter, som med forskning forsøger at skabe håndgribelige løsninger til store samfundsudfordringer.

Sundere fisk
Professor Kurt Buchmann, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, leder et projekt, hvor man med en ny DNA-teknologi vil gøre fisk sundere. Med den kan forskerne identificere fisk, der fra naturens side er udstyret med særligt gode gener og modstandskraft mod sygdom. Resultaterne vil optimere produktionen af fisk, reducere brug af medicin og forbedre miljøet i opdrætsanlæg og den omgivende natur.

Teknikken gør det muligt at producere mere modstandsdygtige fisk på et par måneder frem for over mange år. Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet og virksomheden AquaSearch. Innovationsfonden har bevilliget syv millioner kroner til projektet, der varer tre år. Det samlede budget er på ti millioner kroner.

Læs mere om TECHFISH-projektet hos Innovationsfonden.

Historiske data og arvelige sygdomme
I samarbejde med Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv skal de to professorer fra Københavns Universitet, Søren Brunak, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, og Anne Løkke, Saxo-Instituttet, samle historiske sygdomsoplysninger om hovedparten af alle familier i Danmark fra 1787 og frem til 1968, hvor CPR-registret blev indført.

De vil så analysere og sammenstille de gamle data fra før 1968 med de nye data, som de har i kraft af CPR-registrets indførelse. På den måde håber forskerne at få indsigt i sygdomsmønstre og se sammenhænge på tværs af generationer, eksempelvis ved kræftdødsfald. Innovationsfonden har bevilliget 11 millioner kroner til projektet, der løber over tre år. Projektets samlede budget er på 23 millioner kroner.

Læs mere om det historiske projekt kaldet Link-Lives hos Innovationsfonden.

Tidligere vaccine mod mæslinger
Rigshospitalet og Herlev Hospital skal sammen med professor Søren Buus, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, undersøge, om det giver en bedre beskyttelse at få MFR-vaccinen, når børn er 6 måneder gamle i stedet for som i dag, når de er 15 måneder. Det vil man gerne for at beskytte børnene tidligere mod mæslinger samt reducere antallet af indlæggelser på grund af infektioner, når de er mellem et halvt år og et år.

Over to år skal forskerne rekruttere 6500 børn, som skal deltage i projektet. Halvdelen får så en placebo-vaccine og den anden MFR-vaccinen, når de er seks måneder. På den måde vil de finde ud af, om man kan udnytte vaccinen bedre ved at give den tidligere. Innovationsfonden har bevilliget 22,9 millioner kroner til projektet, som har et samlet budget på 30 millioner kroner. Projektet løber over fire år.

Læs mere om forsøget med MFR-vaccinen hos Innovationsfonden.

Vacciner mod tarmbetændelse til grise
John Elmerdahl Olsen, professor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, skal lede et projekt, der med en ny teknologi skal udvikle vacciner til grise. Vaccinerne skal beskytte grise mod tre forskellige infektioner, som alle er årsag til betændelse i tarmen. Dermed håber forskerne at kunne gøre det overflødigt at flokbehandle grise med antibiotika mod tarmbetændelse.

Københavns Universitet samarbejder med vaccinefirmaet AdaptVac og interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer om projektet. Innovationsfonden har bevilliget 11 millioner kroner til projektet, der skal strække sige over fire år. I alt har projektet et samlet budget på 14,5 millioner kroner.

Læs mere om vaccine-projektet hos Innovationsfonden.

Kliniske forsøg med blodpropper
Professor Kristian Strømgaard, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, leder et projekt, som skal teste et danskudviklet potentielt lægemiddel – AVLX-144 – til behandling af blodpropper i hjernen. Det skal testes i mennesker i kliniske fase 1 forsøg. På sigt håber forskerne, at AVLX-144 kan bruges til akut behandling af blodpropper i hjernen.

Innovationsfonden har bevilliget 20 millioner kroner til projektet med et samlet budget på 26 million kroner. Projektet, der skal løbe over 2,5 år, er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Avilex Pharma, som Kristian Strømgaard er medstifter af, Rigshospitalet, Syddansk Universitet og Turku Universitet i Finland.

Læs mere om AVLX-144 og projektet hos Innovationsfonden.

Kontakt:
Professor Kurt Buchmann, (+45) 23983065, kub@sund.ku.dk.
Professor Søren Brunak, (+45) 20672477, soren.brunak@cpr.ku.dk.
Professor John Elmerdahl Olsen, (+45) 51250399, jeo@sund.ku.dk.
Professor Kristian Strømgaard, (+45) 35336114, kristian.stromgaard@sund.ku.dk.
Professor Søren Buus, (+45) 28757885, sbuus@sund.ku.dk.
Pressemedarbejder Cecilie Krabbe, (+45) 93565911, cecilie.krabbe@sund.ku.dk.