5. april 2019

Mutation står i vejen for sund modning af blodceller

Stamceller

Forskere fra Københavns Universitet og EMBL i Heidelberg har i et nyt studie fundet ud af, hvordan en genetisk mutation påvirker modning af blodceller i musemodeller. Leukæmipatienter har ofte en mutation i dette gen, som ofte ses inden sygdommen indtræffer. Forskerne arbejder på en strategi for behandlinger rettet mod mutationen.


I vores blodårer modnes stamceller konstant til forskellige slags blodceller, som vi har brug for, for at kroppen kan fungere ordentligt. Nu har forskere fra Københavns Universitet og EMBL i Heidelberg fundet frem til, præcis hvordan en bestemt mutation i blodets stamceller kan stå i vejen for denne modning.

I et nyt studie viser forskerne, hvad der sker på molekylært niveau i blodceller fra mus, når man neutraliserer genet TET2. Mange patienter med leukæmi og andre blodlidelser har ofte mutationer i TET2, der neutraliserer genet. Forskningsresultaterne er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Genome Research.

”Mange forskere har været interesseret i denne mutation, fordi den så vigtig ud for flere blodlidelser. Men det er et vigtigt skridt, vi nu tager, fordi vi viser, præcis hvad der sker rent molekylært, når man har denne usunde genmutation. Denne viden kan på sigt hjælpe med til at udvikle en behandling mod et væld af hæmatologiske lidelser,” siger Postdoc Kasper Dindler Rasmussen, der arbejdede på studiet på Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) på Københavns Universitet, mens forskningen blev udført, og nu er forskningsleder på University of Dundee.

Moderne sekventering

Forskerne har undersøgt de molekylære begivenheder på DNA i blodceller fra mus, der har en mutation i TET2-genet. De har benyttet sig af topmoderne gensekventerings-teknikker til at kortlægge de molekylære og genetiske forandringer. De måler på én gang mere end 1000 såkaldte transkriptionsfaktorer, der hjælper stamceller med at modnes til funktionelle celler. På den måde viser forskerne præcis, hvilke gener der bliver påvirket af at mangle TET2.

Forskerne påpeger, at en af de store udfordringer ved flere typer kræft er, at sygdommen kan udvikle sig ud i mange forskellige subkloner. Men hvis man kan ramme denne mutation, der ser ud til at være fælles for en stor fraktion af patienter med blodlidelser, så kan man skride ind med ens behandling for disse patienter.

”Der er et stort potentiale i at forstå hvordan mutationer i TET2 kan lede til leukæmi. Denne forståelse er et vigtigt skridt for kunne udvikle nye lægemidler til effektiv behandling af leukæmi. For vi kan se i mennesker med blandt andet leukæmi, at mutationen ofte er tilstede, inden sygdommen udvikler sig. Så det kan gøre tidligere behandling mulig,” siger forskningsleder af studiet, Kristian Helin, professor på BRIC og forskningsdirektør på Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Den videnskabelige artikel udkom i den trykte udgave af Genome Research den 1. april.

Studiet er blandt andet støttet af Danmarks Grundforskningsfond, Det Europæiske Forskningsråd, Kræftens Bekæmpelse og Novo Nordisk Fonden.

Læs hele studiet: ”TET2 binding to enhancers facilitates transcription factor recruitment in hematopoietic cells” hos Genome Research.

 

Kontakt:
Postdoc Kasper Dindler Rasmussen
k.d.rasmussen@dundee.ac.uk
+44 1382 385792

Professor Kristian Helin
kristian.helin@bric.ku.dk
28 75 56 68

Pressemedarbejder Mathias Traczyk
Tlf. 93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk