29. april 2019

Nyt samarbejde skal forebygge mobilafhængighed og stress

Stress

Et nyt samarbejde mellem Danica Pension og Institut for Folkesundhedsvidenskab skal afdække mentale helbredsproblemer og sætte fokus på at udvikle løsninger, der skal forebygge mobilafhængighed, stress og mistrivsel.

25.000 danskere har medvirket i SmartSleep-undersøgelsen – et forskningsprojekt fra Institut for Folkesundhedsvidenskab. Undersøgelsen er et såkalt citizen science projekt, der ved hjælp af data fra frivillige har undersøgt, hvordan mobilbrug påvirker vores helbred og nattesøvn. Undersøgelsen viser for første gang, at personer med høj grad af mobilafhængighed har et markant højere stressniveau end personer, der har lav eller meget lav grad af mobilafhængighed. Derudover viser forskningen, at personer, der er meget afhængige af deres telefon og også tjekker deres mobil om natten har tendens til at opleve symptomer som fx hovedpine.

Nu skal professoren bag undersøgelsen, Naja Hulvej Rod, og et af Danmarks største pensionsselskaber, Danica Pension, i et nyt samarbejde arbejde videre med resultaterne.

”Vores forskningsresultater tyder på, at der er en sammenhæng mellem dårlig søvn og vores mobilmønstre. Med det nye samarbejde får vi mulighed for at gå et skridt videre med resultaterne ved at udvikle redskaber og værktøjer i samarbejde med Danica Pension. Det kan forhåbentlig være med til at vende den negative tendens. Vi er meget glade for, at vores forskning via denne type samarbejde kan få direkte betydning for danskernes hverdag og velbefindende”, siger professor Naja Hulvej Rod, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Forskning skal føre til konkrete værktøjer til gavn for alle

Samarbejdet består for det første i at afdække mentale helbredskonsekvenser af mobilafhængighed om dagen og mobilbrug om natten. Et andet vigtigt formål er at udvikle et fælles forebyggende koncept, som skal skabe opmærksomhed om problemet og reducere de potentielle negative konsekvenser af overdreven brug af digitale enheder på arbejdet, i fritiden og om natten.

”I Danica har vi en vision om at være vores kunders tryghedsrådgiver. Derfor er sundhed og forebyggelse meget højt på vores dagsorden. Det er grunden til, vi er gået sammen med Københavns Universitet om en forskningsbaseret tilgang til at afdække konsekvenser forbundet med overdrevet mobilforbrug – og udvikle værktøjer, som kan forebygge stress, dårlig søvn og hovedpine relateret til mobilafhængighed,” siger Ole Krogh Petersen, adm. direktør i Danica Pension.

Forskningsprojektet er sat i gang i foråret 2019, og resultaterne af forskningen vil løbende blive publiceret på SmartSleep-hjemmesiden, mens forebyggelsesværktøjerne vil komme til at ligge frit tilgængeligt på bl.a. Danica Pensions hjemmeside.

”Resultaterne af vores samarbejde vil være frit tilgængelige for alle danskere og virksomheder. Stress er et samfundsproblem, som vi ønsker at afdække årsagerne til og hjælpe med at finde løsninger på,” udtaler Ole Krogh Petersen, adm. direktør for Danica Pension. SmartSleep-projektet er finansieret med midler fra Danmarks Frie Forskningsfond, og som en del af samarbejdet støtter Danica også projektet finansielt.

Kontakt:

Københavns Universitet: Pressechef Kristine Snedker: kristine.snedker@sund.ku.dk / +45 2364 8842

Danica Pension: Presseansvarlig Karl Kjær Bang: kban@danskebank.dk / +45 5050 8607

Nye resultater fra Københavns Universitets SmartSleep-undersøgelse

Grad af mobilafhængighed

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I lav grad

I meget lav grad

% der ofte føler sig stresset

29%

19%

14%

11%

12%

% der har haft hovedpine ugentligt de sidste tre måneder

33%

28%

25%

20%

20%

 

 

Bruger mobil hver nat eller flere gange om ugen

Mindre end hver uge

% der ofte føler sig stresset

25%

13%

% der har haft hovedpine ugentligt de sidste tre måneder

36%

22%