9. maj 2019

30 sundhedsforskere får bevillinger fra Den Frie Forskningsfond

Bevillinger

Samlet modtager forskere fra 13 institutter og centre ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet cirka 110 millioner kroner. Pengene skal bruges på forskningsprojekter om alt fra antibiotika til psoriasis.

Forskere
215 forskningsprojekter over hele landet modtager risikovillige forskningskroner fra Danmarks Frie Forskningsfonds største årlige uddeling.

I alt uddeler fonden i denne omgang forskningsmidler for lidt over trekvart milliarder kroner, hvoraf en tredjedel går til 67 forskere fra Københavns Universitet. Heraf modtager 30 forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samlet næsten 110 millioner kroner.

De 30 sundhedsvidenskabelige forskere kommer fra 13 af fakultetets centre og institutter. Hvert projekt modtager mellem 2,2 og 6,2 millioner kroner.

Danmarks Frie Forskningsfond er en offentlig fond og fordeler årligt ca. 1,2 milliarder kroner til gryende forskning i Danmark. Forskningsprojekterne skal være med til at igangsætte banebrydende forskning på universiteter, hospitaler og i foreninger og institutter med forskningsformål landet over inden for alle videnskabelige hovedområder.

Se fordelingen af bevillingerne i boksene herunder: