27. maj 2019

Ny master i neurorehabilitering skal styrke praktikerne

Uddannelse

Københavns Universitet udvider med en ny master i neurorehabilitering. Den er målrettet fysioterapeuter, sygeplejersker, ergoterapeuter, læger og andre praktikere, som sideløbende med et arbejde kan dykke ned i hjernen og neurorehabilitering.

Nerveceller

Det er fra næste år, at læger, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker og andre fagfolk kan søge ind på en ny master i neurorehabilitering ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Masteren skal bygge bro mellem viden og praksis og give konkrete praktiske redskaber og strategier, som de studerende kan tage med tilbage til arbejdsmarkedet.

”Vores formål er at give en basal forståelse af neuroplasticitet, neurorehabilitering og neurovidenskab og føre det over i en klinisk anvendelig ramme. Hvordan kan vi tage den her viden og bruge det ude i praksis - helt ude i kommunerne hos ergoterapeuter, sygeplejersker, læger og andre, der arbejder med hjerneskadede. Det er det, som masteren skal hjælpe med,” fortæller lektor og studieleder på den nye uddannelse, Jakob Lorentzen fra Institut for Neurovidenskab.

Det er lektor Jakob Lorentzen, som står bag den nye uddannelse sammen med professor Jens Bo Nielsen. De skal begge undervise på uddannelsen i selskab med både interne og eksterne undervisere. Sammen har de to tidligere givet kurser og foredrag i neurorehabilitering.

”Vi har forsket i neurorehabilitering i mange år. Den viden har vi formidlet til praktikere, og vi har oplevet, at der har været stor efterspørgsel efter de kurser og foredrag, som vi har holdt. Nu har vi så taget hele skridtet og lavet en solid pakke, en master, der kommer hele vejen rundt om området,” fortæller Jakob Lorentzen.

Mindst to års erhvervserfaring
Uddannelsen retter sig imod personer, der allerede er på arbejdsmarkedet, og det er et krav, at man har to års erhvervserfaring for at søge ind på masteren. Derfor strækker den etårige master sig også reelt over to år, så det er muligt for de studerende at kunne arbejde ved siden af.

Jakob Lorentzen ser nemlig gerne, at de studerende fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet og kan komme tilbage til deres gamle job, når de har færdiggjort masteren. Han håber desuden, at mange forskellige fagfolk vil søge ind på masteren for at kunne dele erfaringer. En del af uddannelsen vil blive baseret på gruppearbejde, og sammensætning af grupperne er derfor et centralt punkt i uddannelsen.

”Inden for neurorehabilitering er det blevet tydeligt, at der er brug for utrolig mange agenter og fagfolk i de her personers liv. Vi vil derfor i uddannelsen gerne sammensætte grupperne så multidisciplinært som muligt. Så vi håber på at få studerende fra en masse forskellige fag. Vi vil så prøve at sammensætte gruppearbejdet, så der bliver input fra de forskellige faggrupper til at udarbejde den optimale strategi og plan for den enkelte person,” siger Jakob Lorentzen.

Det bliver muligt at søge ind på masteren fra januar 2020, hvor der vil være plads til op til 25 studerende. Derefter vil der være optagelse hvert andet år. Læs mere om den nye master her.

Kontakt:
Lektor Jakob Lorentzen, +45 31521131, jlorentzen@sund.ku.dk
Pressemedarbejder Cecilie Krabbe, +45 93565911, cecilie.krabbe@sund.ku.dk