1. maj 2019

Nyt professorteam sætter Danmark i front inden for børnekirurgi

Bevilling

En bevilling på 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden har banet vejen for, at Institut for Klinisk Medicin på SUND ansætter tre professorer, som også bliver en del af Rigshospitalet. Det nye professorteam skal sikre en dansk førerposition inden for tre områder: Vævsrekonstruktion, behandling af fostre og behandling af hjertesyge børn.

Børnekirurgi

De tre faglige spydspidser professor Magdalena Fossum, professor Olav Bjørn Petersen og professor Vibeke E. Hjortdal er fra 1. maj og 1. juni ansat som professorer på Institut for Klinisk Medicin og Rigshospitalet. De skal sammen med eksperter fra SUND og Rigshospitalet være med til at bringe Danmark i front inden for rekonstruktionskirurgi (behandling med eget væv) samt forskning, diagnostik og behandling af fostre (fosterterapi) og hjertesygdomme hos børn og unge.

Professoraterne er kommet i stand takket være en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 60 mio. kr. Målet er at sikre en fortsat udvikling af Rigshospitalets højt specialiserede funktioner inden for de tre områder og at skabe et internationalt kraftcenter for kirurgi på børn i Region Hovedstaden gennem et tæt samarbejde mellem SUND og Rigshospitalet.

Styrket samarbejde om forskning, behandling og uddannelse
Rigshospitalet tager sig som det eneste sted i Danmark af den højt specialiserede kirurgi på børn og unge inden for alle lægefaglige specialer. I 2025 samles alle børn og unge i det nye hospitalsbyggeri, BørneRiget. Det giver unikke muligheder for styrke samarbejdet om forskning, behandling og uddannelse inden for det kirurgiske, pædiatriske og anæstesiologiske område.

”BørneRiget åbner først i 2025, men det, at vi kan ansætte professorerne allerede nu, taler ind i BørneRigets fornemmeste funktion, nemlig at samle alle børn og unge under et tag og koordinere diagnostik, forskning og udvikling på tværs af specialer og faggrupper til gavn for børn, unge, fødende og deres familier. Donationen fra Novo Nordisk Fonden giver os en helt enestående mulighed for at videreudvikle og fremtidssikre forskningen inden for fosterterapi, hjertesyge børn og unge samt udvikle og implementere moderne vævsteknikker som rekonstruktionskirurgi”, siger professor ved Institut for Klinisk medicin og lægelig chef i BørneRiget Bent Ottesen. 

De tre nyansatte professorer har forskningserfaring fra Karolinska Universitetssjukhus og Aarhus Universitetshospital, og de har alle et stort nationalt og internationalt netværk, der sammen med den eksisterende forskning og udvikling på SUND og Rigshospitalet vil kunne bidrage til at bringe Danmark helt i international front inden for diagnostik og behandling af fostre, behandling og opfølgning af hjertebørn samt rekonstruktionskirurgi.

Visionen med BørneRiget er at skabe et forum for behandling af børn, unge og familier fra hele landet, der er lige så legende som lærende, og som kombinerer forskning, pleje, omsorg, uddannelse og behandling. Målet er at skabe trygge rammer for behandlingen med plads til leg, samvær og adspredelse, så familierne kan have en så almindelig og tryg hverdag som muligt under fødsel, indlæggelse og behandling.

Læs mere om de tre forskerprofiler her.