10. maj 2019

Otte bevillinger går til forskning i biovidenskab, metabolisme og klinikken

Bevillinger

Bevillinger på op til ti millioner kroner er blevet uddelt til otte forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, i Novo Nordisk Fondens forskningslederprogram. De skal bruges til projekter, hvor der blandt andet skal forskes i fertilitetsbehandling, antiviral resistens og behandling på hospitalernes intensivafdelinger.

En stor gruppe af forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, modtager en bevilling fra Novo Nordisk Fondens forskningslederprogram. Forskerne skal forske i alt fra CRISPR-teknologi og proteinadfærd til kroppens lever, hjertestop og blodfortyndende medicin.

Forskningslederprogrammet er henvendt til de mest talentfulde forskningsledere på alle niveauer inden for forskellige forskningsområder. Inden for de områder bliver der uddelt tre typer bevillinger, alt efter hvilket karrieretrin forskeren er på. De er Emerging Investigator, Ascending Investigator og Distinguished Investigator.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har modtaget bevillinger inden for tre forskningsområder, som er biovidenskab og basal biomedicinsk forskning, endokrinologi og metabolismeforskning samt klinisk og translationel forskning.

Antiviral resistens
Professor Jens Bukh, Institut for Immunologi og Mikrobiologi og Hvidovre Hospital, modtager en bevilling på ti millioner kroner til at forske i antiviral resistens, og hvordan man kan forebygge dette ved virusinfektioner. I projektet vil Jens Bukh bruge hepatitis C virus som model til at undersøge mekanismerne i antiviral resistens. Han vil kortlægge de vigtigste molekyler og virale og cellulære elementer, der er i spil i udviklingen af resistens, og undersøge, hvordan de arbejder sammen.

Jens Bukh modtager en Distinguished Investigator-bevilling inden for biovidenskab og basal biomedicinsk forskning. Projektets titel: ”Basic studies unravelling the nature of antiviral resistance using innovative experimental culture and animal systems of hepatitis C virus as models”. Læs mere her om projektet. 

Jens Bukh, (+45) 23418969, jbukh@sund.ku.dk

CRISPR
Guillermo Montoya, professor ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, modtager en bevilling på ti millioner kroner. Hans forskningsprojekt vil fokusere på at afkode de molekylære mekanismer i CRISPR-Cas-systemer. Disse værktøjer er en alsidig teknologi, molekylærer sakse, til genredigering. I dette projekt vil hans gruppe arbejde med at afkode grundlaget for nye CRISPR-Cas-systemer, der er involveret i bakteriel immunitet samt nyligt fundne bakterielle forsvarssystemer, som er anderledes end CRISPR-Cas.

Guillermo Montoya modtager en Distinguished Investigator-bevilling inden for biovidenskab og basal biomedicinsk forskning. Projektets titel: “GENED_2.0: From Molecular Mechanisms to the Next Generation of Genome Editing Tools”. Læs mere her mere om projektet.

Guillermo Montoya, (+45) 35330663, guillermo.montoya@cpr.ku.dk

Proteiners adfærd
Dr. Joseph Rogers, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, har modtaget en bevilling på ti millioner kroner til at forske i nyfundne proteiners adfærd. Projektet vil vise, hvordan en ny type af lægemiddellignende sammensætninger – cykliske peptider – har stort potentiale til at influere disse proteiner. Joseph Rogers vil etablere en teknologi til at opdage cykliske peptider. Med den bliver det muligt at kemisk fremstille og teste billioner af unikke cykliske peptider og identificere nye proteinligander.

Joseph Rogers modtager en Emerging Investigator-bevilling inden for biovidenskab og basal biomedicinsk forskning. Projektets titel: ”Massive searches of sequence space to probe diverse protein behaviours”. Læs mere her om projektet.

Kroppens lever
Postdoc og læge Nicolai J. Wewer Albrechtsen, Novo Nordisk Center for Protein Research, Biomedicinsk Institut og Rigshospitalet, modtager en bevilling på 9,7 millioner kroner til et projekt om leveren. Projektet skal undersøge og forstå, hvordan den menneskelige lever arbejder, når vi spiser, og hvilke biokemiske systemer i leveren der bliver svækket hos svært overvægtige og personer med leversygdomme. Projektet sker i samarbejde med lektor Lise Lotte Gluud, Institut for Klinisk Medicin og Gastroenheden, Hvidovre Hospital.

Nicolai J. Wewer Albrechtsen modtager en Excellence Emerging Investigator-bevilling inden for endokrinologi og metabolismeforskning. Projektets titel: “The Postprandial Human Liver”. Læs mere her om projektet.

Nicolai J. Wewer Albrechtsen, (+45) 29649329, nicolai.albrechtsen@sund.ku.dk

Hjertestop
Lektor Fredrik Folke, Institut for Klinisk Medicin, Herlev-Gentofte Hospital og Akutberedskabet i Region Hovedstaden, modtager 9,2 millioner kroner. Projektets mål er at forbedre overlevelse ved hjertestop uden for hospitaler ved at engagere borgere i tidlig genoplivning. Det skal ske med en ny og mangesidet tilgang på fem trin, der blandt andet indeholder brug af hjerteløbere, opsætning af hjertestartere i udvalgte boligområder, kunstig intelligens til hjertestoperkendelse og brug af droner med en hjertestarter.

Fredrik Folke modtager en modtager en Ascending Investigator-bevilling inden for klinisk og translationel forskning. Projektets titel: “Improving out-of-hospital cardiac arrest survival – a novel and multifaceted approach”. Læs mere her om projektet.

Fredrik Folke, (+45) 28182978, fredrik.folke@regionh.dk

Behandling på intensiv
Professor Anders Perner, Institut for Klinisk Medicin og Rigshospitalet, modtager 9,7 millioner kroner til et projekt, der skal forbedre den behandling, patienter får på hospitalernes intensivafdelinger. Anders Perner gennemfører kliniske forsøg, der direkte forbedrer patientbehandlingen, og med det nye forskningsprojekt vil han forbedre det kliniske forsøg som metode. Herved kan flere forsøg gennemføres med større sandsynlighed for gavn for patienter med blodforgiftning, ustabil hjerterytme og væske- og blodtab.

Anders Perner modtager en Distinguished Investigator-bevilling inden for klinisk og translationel forskning. Projektets titel: “IMPROVE-ICU - improving intensive care through clinical trials”. Læs mere her mere om projektet.

Anders Perner, (+45) 35458333, anders.perner@regionh.dk

Fertilitetsbehandling
Professor Anja Pinborg, Institut for Klinisk Medicin og Rigshospitalet, modtager en bevilling på godt syv millioner kroner til et forskningsprojekt om fertilitetsbehandling. Sammen med sine kolleger skal Anja Pinborg undersøge, hvilken betydning en ny teknik med æg, der har været frosset og siden optøet, har for barnets helbred. De vil undersøge 600 børn i alt i aldersgruppen 6-8 år, som har været undfanget med fertilitetsbehandling med frosne æg, ikke-frosne æg og undfanget naturligt.

Anja Pinborg modtager en Distinguished Investigator-bevilling inden for klinisk og translationel forskning. Projektets titel: “Health in Childhood following Assisted Reproductive Technology (HiCART)”. Læs mere her mere om projektet.

Anja Pinborg, (+45) 35456430, anja.bisgaard.pinborg@regionh.dk

Blodfortyndende medicin
Professor Lars Søndergaard, Institut for Klinisk Medicin og Rigshospitalet, har modtaget en bevilling på syv millioner kroner. Sammen med sin forskergruppe skal Lars Søndergaard teste den optimale blodfortyndende behandling for patienter, der har fået indsat en hjerteklapprotese ved hjælp af TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation). Gruppen vil blandt andet i en randomiseret undersøgelse teste to forskellige medicinske blodfortyndende regimer, der bliver brugt til patienter med stabil hjerterytme.

Lars Søndergaard modtager en Distinguished Investigator-bevilling inden for klinisk og translationel forskning. Projektets titel: “Prospective study on the impact of different anti-thrombotic therapies on prevalence of leaflet thrombosis in transcatheter aortic valves”. Læs mere her mere om projektet.

Lars Søndergaard, lars.soendergaard.01@regionh.dk

Læs mere om Novo Nordisk Fondens forskningslederprogram