25. juli 2019

Kasper Iversen får professorat i akutmedicin

Professorat

Kasper Iversen fra Institut for Klinisk Medicin og overlæge ved Herlev og Gentofte Hospital tiltræder 1. august 2019 som professor i akutmedicin. Professoratet er støttet med 6 mio. kr. fra TrygFonden.


Akutmedicin er et relativt nyt etableret medicinsk speciale og rummer derfor et stort forskningspotentiale. Nu får Kasper Iversen fra Institut for Klinisk Medicin mulighed for at dykke ned i relevante emner på området, når han 1. august 2019 tiltræder sit professorat i akutmedicin.

”Jeg er utrolig glad for at have fået professoratet. Der er stadig relativt lidt forskning inden for det akutmedicinske område, og vi mangler evidens på en række områder, så jeg ser frem til, at vi regionalt og forhåbentligt også nationalt kan fortsætte vores gode forskningssamarbejde med fokus på at forbedre behandling og diagnostik af akut indlagt patienter”, siger Kasper Iversen, som ud over sit professorat også fremover vil være tilknyttet Akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital.

Et område med stort potentiale
I efteråret 2018 var Kasper Iversen medforfatter på et stort studie, der blev publiceret i Emergency Medicine Journal. Studiet, som fik en del omtale i danske medier, viste, at sundhedspersonale med et blik på patienten er bedre til at forudsige dødeligheden end den algoritme, som bruges i de danske akutmodtagelser.

Lige nu er han i gang med et stort, randomiseret studie, som omfatter 150.000 patienter og skal vise, om det kliniske blik også vil kunne bedre risikovurderingen, når der er tale om indlagte patienter. Også inden for kardiologien har han for nylig publiceret en række resultater, som bl.a. viser, at hjemmebehandling kan halvere indlæggelsestiden for alvorligt syge hjertepatienter.

”Akutmedicin er et nyetableret medicinsk speciale og har derfor en række uopdyrkede forskningsmuligheder. Jeg forventer, at det vil blive attraktivt for både vore studerende og yngre læger, fordi det giver muligheder for læring i håndtering af og kommunikation med de akutte patienter, et godt teamarbejde og en stor spændvidde i sygdomsspektrene, der behandles. Den nyudnævnte professor, som jo er den eneste af sin slags i Østdanmark, vil medvirke til specialets videnskabelige udvikling, og rekruttering afvelkvalificerede yngre medarbejdere”, siger professor og institutleder ved Institut for Klinisk Medicin, Jesper Hastrup Svendsen.

Brug for forskning på akutområdet
Professoratet er støttet med 6 mio. kr. fra TrygFonden:

”Det akutte sundhedsvæsen behandler mange tusinde mennesker hvert år. Akut behandling er udfordrende. Det er ofte svært hurtigt at gennemskue, hvilke patienter, der er kritisk syge og hvad de lider af. Der er derfor store muligheder i at forske i akut diagnostik og behandling”, siger Anders Hede, forskningschef i TrygFonden.

Kaper Iversen er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2001. Han er dr. med. og speciallæge i kardiologi og siden februar 2019 også i akutmedicin. Han har siden januar 2016 været forskningsansvarlig overlæge i Akutmodtagelsen ved Herlev og Gentofte Hospital. Han tiltræder 1. august som professor i akutmedicin.

Kontakt:
Pressemedarbejder Cecilie Krabbe
+45 93565911
cecilie.krabbe@sund.ku.dk