2. juli 2019

Sukkerstof i hjertet ser ud til at hjælpe med at regulere blodtryk

Blodtryk

Ny forskning tyder på, at et særligt sukkerstof spiller en vigtig rolle i at regulere kroppens blodtryk. Det har forskere fra Københavns Universitet og Rigshospitalet fundet ud af i et nyt studie med rotter. Opdagelsen kan have stort potentiale som medicin mod forhøjet blodtryk, mener forskerne bag.

Både for højt og lavt blodtryk kan have store helbredskonsekvenser og føre til henholdsvis hjerte-kar-sygdomme og besvimelser. Nu er forskere fra Københavns Universitet og Rigshospitalet blevet lidt klogere på, hvad der er med til at regulere kroppens blodtryk. De nye forskningsresultater er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Biological Chemistry.

Ph.d.-studerende Lasse Holst Hansen har i et tværfagligt samarbejde med forskere på Københavns Universitet og Rigshospitalet fundet et sukkerstof på et bestemt peptidhormon i mennesker. Forskerteamet har i forsøg med rotter derudover fundet, at peptidhormonet med sukkerstoffet påvirker reguleringen af blodtrykket. De håber, at deres resultater på sigt kan bruges til at udvikle bedre medicin mod forhøjet blodtryk.

”Det kan være et rigtig godt bud på en moderne måde at behandle forhøjet blodtryk på uden bivirkninger som besvimelse. Det har længe været kendt, at det her peptidhormon er ekstremt vigtigt for blodtrykket, men indtil videre har man ikke kunnet bruge det i behandling. Det er en opdagelse, som kun har været mulig ved, at vi har samarbejdet på tværs og kombineret basal og klinisk forskning,” siger professor Jens Peter Gøtze, Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk Afdeling.

Det er cirka hver femte dansker, som har forhøjet blodtryk. Det giver en højere risiko for hjerte-kar-sygdomme som blodprop i hjertet og hjertesvigt. Ifølge Hjerteforeningen dør hver fjerde dansker som følge af hjerte-kar-sygdomme.

Nyt indblik i fysiologiske processer
Kroppens celler bruger sukker til at dekorere proteiner - også kaldet glykosylering – for at styre proteinernes funktion og stabilitet. I studiet viser forskerne, hvordan et bestemt type sukkerstof sætter sig på et peptidhormon kaldet atrialt natriuretisk peptid (ANP). Det er et peptidhormon, som udskilles fra hjertet og er vigtigt i kroppens proces med at regulere blodtryk og væskebalance.

”Vi kan se, at når det sukkerstof sidder på peptidhormonet, regulerer det væskebalancen og blodtrykket anderledes, end hvis sukkerstoffet ikke sidder der. I vores dyremodeller kunne vi se, at peptidhormonet med og uden sukkerstof opfører sig forskelligt. Det giver et indblik i en ny mekanisme til at regulere de her vigtige fysiologiske processer i kroppen,” siger lektor Katrine Schjoldager, Copenhagen Center for Glycomics.

Det næste skridt for forskerne bliver nu at gå i dybden med funktionen af sukkerstoffet og undersøge, hvordan hjertet regulerer påsætningen af sukkerstoffet. Forskerne vil samtidig gerne undersøge funktionen i mennesker, og om fænomenet i højere grad findes hos nogle patientgrupper end andre såsom patienter med hjertesvigt.

Studiet er støttet af Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Rigshospitalets Forskningsråd, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Grundforskningsfond og the Danish Biotechnology Center for Cellular Communication.

Københavns Universitet har sammen med Rigshospitalet indsendt en patentansøgning på baggrund af det nye studie. Lektor Katrine Schjoldager, ph.d. Lasse Holst Hansen og professor Jens Peter Gøtze står sammen med fire af deres kolleger som medopfindere på ansøgningen.

Læs hele studiet ”Discovery of O-glycans on atrial natriuretic peptide (ANP) that affect both its proteolytic degradation and potency at its cognate receptor”.

Kontakt:
Lektor Katrine Schjoldager, +45 29923649, schjoldager@sund.ku.dk
Pressemedarbejder Cecilie Krabbe, +45 93565911, cecilie.krabbe@sund.ku.dk