8. august 2019

Hjerneforskere opfinder billig smartphone-måling til medicintest

Rystelser

Hjerneforskere fra Københavns Universitet har opfundet en billig metode til at måle rystelser, man kender fra Parkinson’s, i mus. Metoden udnytter det accelerometer, der sidder i en smartphone, til at måle rystelser. Med den nye opfindelse kan forskerne langt billigere og hurtigere måle, hvordan forskellig medicin virker mod rystelser.


At lide af rystelser kan være meget frustrerende og nedsætte livskvaliteten for mange mennesker. Det gælder blandt andet folk, som lider af Parkinson’s, mutipel sclerose eller rygmarvsskade og en stor andel af ældre. I dag findes der ingen effektive behandlinger mod rystelser, og derfor er der stort potentiale i at finde medicin, som kan hæmme eller helt undertrykke rystelserne.

Man kan blandt andet teste ny medicin mod rystelser i museforsøg. Desværre er udstyr til at måle rystelser i de forsøg dyrt, og derfor er der mange forskere, som ikke måler på det. Et enkeltmåle-apparat koster 100.000-130.000 kroner. Men det har hjerneforsker Eva Maria Meier Carlsen nu opfundet en billig løsning på.

”Jeg syntes, det ville være ærgerligt, hvis vi på grund af penge til dyrt udstyr ikke forskede videre for at finde behandlinger mod rystelser. Så derfor satte jeg mig for at finde en billig og valid måde at måle det på, og så kom jeg på idéen om at bruge en smartphone som måleudstyr,” forklarer Eva Maria Meier Carlsen, der er postdoc på Institut for Neurovidenskab.

Forskere bør udfordre konventionerne
Den nye metode går i al sin enkelthed ud på, at man hænger et bur op i elastikker. På buret monterer man en smartphone, der gennem sit accelerometer måler rystelserne i buret, hvis musen ryster. Accelerometeret er det, der kan registrerer smartphonens bevægelse, eksempelvis når man tage billeder eller spiller spil. Med den metode kan forskerne relativt let teste, om medicin kan virke mod rystelserne.

Hjerneforskerne har gentaget deres forsøg med avanceret og dyrt udstyr til at måle rystelser i samarbejde med virksomheden Saniona, der blandt andet udvikler lægemidler til centralnervesystemet. Smartphone-metoden kom frem til sammenlignelige resultater, og kan derfor bruges af forskergruppen selv og andre forskere fremadrettet til at lede efter behandlinger.

”Det er en virkelig god idé, som Eva har fået, og vores nye studie understreger, at den holder. Det viser meget godt, hvordan vi forskere nogle gange er nødt til at udfordre konventionerne og opfinde nye metoder, der er mere tilgængelige og kan bruges af flere,” siger leder af forskningsprojektet Jean-François Perrier, lektor på Institut for Neurovidenskab.

Allerede i gang
Den eneste væsentlige omkostning i den nye løsning er selve smartphonen, mens den dyre måleteknologi koster mere end 100.000 kroner for et enkelt apparat. Hvis man vil gøre løsningen endnu billigere, findes der også open-source alternativer til smartphone-producenterne, pointerer Eva Maria Meier Carlsen. Det kan være såkaldte single board-computere, der så blot skal have et accelerometer påmonteret og installeret.

Hjerneforskerne er allerede nu i gang med at bruge metoden til at teste medicin mod rystelser i mus. Med den billige løsning vil de også afprøve allerede godkendt medicin, der vil have meget kortere vej til patienterne end helt ny medicin.

Studiet er blandt andet støttet af Offerfonden og Danmarks Frie Forskningsfond.

Videnskabelig artikel: ”Accurate and affordable assessment of physiological and pathological tremor in rodents with the accelerometer of a smartphone”, publiceret i Journal of Neuro Physiology.

 

Kontakt:
Postdoc Eva Maria Meier Carlsen
ecarlsen@sund.ku.dk
+45 35 33 53 35

Lektor Jean-François Perrier
+45 2381 2746
perrier@sund.ku.dk

Pressemedarbejder Mathias Traczyk
+45 93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk