29. august 2019

KU-spinout får rygstød til udvikling af cancer-lægemiddel

Innovation

Lægemiddelvirksomheden ADCendo ApS, et spinout-firma fra Biotech Research and Innovation Centre på Københavns Universitet og Rigshospitalet, er netop blevet optaget i startup-programmet Creation House hos BioInnovation Institute. Sammen med optagelsen følger rådgivning, støtte, avancerede laboratoriefaciliteter og et konvertibelt lån på 10 millioner kroner.


ADCendo Aps blev i 2017 stiftet som spinout-firma af forskere på Københavns Universitet og Rigshospitalet. Deres resultater i kræftforskning skulle bruges til at udvikle lægemidler. Nu er virksomheden kommet en del længere og er blevet optaget i Creation House-programmet hos BioInnovation Institute, der er et initiativ under Novo Nordisk Fonden.

I initiativet støtter de entreprenante forskere med tværfaglige forretningsidéer, der kan bringe forskningen ud at skabe positive forandringer i samfundet. Og det har de vurderet, at ADCendo ApS og forskerne bag kan med deres potentielle lægemiddelkandidater mod kræfttypen Soft Tissue Sarcoma (STS).

”Vores resultater er blevet meget godt modtaget, og med udvidet adgang til BII samt yderligere finansiel støtte, glæder vi os til at gå videre med udviklingen af en klinisk lægemiddelkandidat. Efter mange års grundforskning i kræft er vi selvfølgelig meget begejstrede for denne mulighed for at nærme os klinisk brug af vores viden og stolte over at komme med i Creation House-programmet hos BII,” siger Niels Behrendt, gruppeleder på Biotech Research and Innovation Centre og Finsenlaboratoriet på Rigshospitalet.

Årtiers videnskabelig erfaring
Indlemmelsen i programmet betyder, at forskerne får adgang til BioInnovation Institutes rådgivning, støtte, avancerede laboratoriefaciliteter og et konvertibelt lån på 10 millioner kroner.

For at opnå optagelsen har forskerne fokuseret på såkaldte antistof-lægemiddel-konjugater, der bruger antistoffers målsøgende præcision til kun at ramme kræftceller og ikke raske celler.

De er kommet frem til, at lægemidler rettet mod receptoren uPARAP ser meget lovende ud, fordi netop denne receptor er tilstede på kræftcellerne i flere alvorlige kræfttyper, og altså især STS.

”ADCendo rammer ned i et stort behov i forhold til STS cancer, deres lægemiddelkandidat rammer et unikt mål og har stor effekt i relevante dyremodeller. Andre forskningsgrupper har forsøgt lignende metoder, men det, der overbeviste os her, var indsigten og forståelsen for netop denne type cancer, som ADCendo-holdet har vist med årtiers videnskabelig erfaring. I kombination med de kommercielle egenskaber på holdet, er vi sikre på at deres produkt kan ende med at komme patienterne til gavn,” siger Hervør Lykke Olsen, Senior Scientific Business Developer hos BioInnovation Institute.

Forskernes optagelse i BioInnovation Institute bekræfter samtidig for ledelsen på Biotech Research and Innovation Centre, at der er sammenhæng mellem grundforskningen i den ene ende og patienternes behandling i den anden, forklarer direktør Anders H. Lund.

”Biotech Research and Innovation Centre har etableret tæt kontakt mellem forskning, dansk biotek og klinikere for at kunne afkode centrale sygdomsmekanismer og udvikle procedurer og produkter, der er gavnlige i kampen mod forskellige sygdomme. De lovende resultater fra stifterne af ADCendo og den nylige optagelse hos BioInnovation Institute beviser, at vi er på rette spor med en effektiv forskningsstrategi på BRIC, og det giver håb for bedre behandling af flere cancer-sygdomme uden behandlinger,” siger Anders H. Lund, professor og direktør på BRIC.

ADCendo ApS er allerede i gang med at lægge planer for prækliniske og kliniske forsøg med deres lægemiddelkandidat.

 

Kontakt:
Gruppeleder Niels Behrendt, BRIC
+45 35 45 60 30
niels.behrendt@bric.ku.dk

Læs mere hos BioInnovation Institute og ADCendo