2. september 2019

Stor bevilling styrker dansk topposition inden for proteinforskning

Bevilling

Novo Nordisk Fonden tildeler 700 millioner kroner til Københavns Universitets internationalt anerkendte forskningscenter ’Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research’. Bevillingen skal bidrage til at realisere centrets ambitiøse forskningsmålsætninger og bliver tildelt efter evaluering af internationale topforskere. Bevillingen dækker en 5-årig periode og gør centeret i stand til at kortlægge proteiner i menneskekroppen, forklare deres funktioner, og bane vejen for større forståelse af sygdomme som kræft og diabetes.

Siden indvielsen i 2009 har Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research på Københavns Universitet sat dansk biomedicinsk forskning i menneskets proteiner på verdenskortet. Det er lykkedes at skabe et internationalt fyrtårn med førende forskere og avanceret teknologi, der kan studere menneskets proteiner, der spiller en afgørende rolle i alle kroppens funktioner og i udviklingen af nye lægemidler.

Med den nye bevilling på 700 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden kan centret udvide grundforskningsarbejdet, der analyserer, hvordan proteiner styrer fysiologiske processer, og hvordan de mekanismer ændrer sig ved sygdom. Derudover vil de tage næste skridt mod et større klinisk samarbejde med hospitaler og klinikker. Det skal føre til både bedre diagnosticering, forbedring af eksisterende behandlinger og udvikling af nye lægemidler til behandling af sygdomme som eksempelvis kræft og diabetes.

”Vi er utroligt taknemmelige for den tillid som Novo Nordisk Fonden viser os med den nye bevilling. Det er visionært at tildele bevillinger over en så lang periode. Det betyder, at vi kan løfte proteinforskning til højeste internationale niveau. Proteiner er kroppens egentlige ”arbejdsheste” og vores forskning viser, at det er deres kemiske modifikationer og indbyrdes interaktioner, der styrer kroppens processer. Den nye bevilling vil gøre os i stand til at gå forrest i forskningen, der afdækker, hvordan proteiner kommunikerer i netværk og bruge denne viden til at forbedre behandling af sygdomme”, siger centerdirektør og professor Jiri Lukas.

Protein-pionererne i København
Banebrydende metoder som DNA-sekventering har gennem de sidste årtier gjort det muligt at analysere enorme mængder data om menneskets gener. Det har skabt et paradigmeskift i moderne sundhedsvidenskab og udviklingen af nye behandlingsmetoder. Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research er gået skridtet videre og har påtaget sig opgaven at studere kroppens samlede proteinsammensætning, også kaldet ’proteomet’.

Forskningen har især fokus på proteinernes funktioner i en lang række sygdomme på grund af deres vigtige rolle i reparation af DNA. Centret er er på kort tid blevet internationalt anerkendt for at anvende og ikke mindst udvikle teknologi, der kan levere 360-graders analyser af proteiner. Forskerne gør brug af lysmikroskopi, massespektrometri, 3D-modeller, DNA-sekventering, dybdegående molekylære analyser, kunstig intelligens, supercomputere og Big Data fra store befolkningsgrupper til at tilegne sig unikke forståelser af menneskets proteiner. Forskerne har blandt andet foretaget verdens dybeste protein-sekventering i en enkelt celle og fandt flere end 14.000 forskellige proteiner.    

”Vi er imponeret over de resultater, som Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research har opnået siden 2009. Centret er nu internationalt anerkendt for synergien mellem dets programmer inden for proteinforskning og for at være i førerfeltet inden for proteinforskningsteknologi. Med den nye bevilling ønsker vi at gøre det muligt for centret at afdække grundlæggende proteinmekanismer og at omdanne ny viden til samarbejder med kliniske miljøer til gavn for patienter og samfundet,” siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør, Novo Nordisk Fonden.

Læs mere om proteinforskning her.

Uddannelse af internationalt førende proteinforskere
Bevillingen skal desuden styrke centrets vigtige bidrag til uddannelse og træning af de næste generationer af proteinforskere på Københavns Universitet. Centret spiller en aktiv rolle i uddannelsesaktiviteter som eksempelvis ’BRIDGE’, der skal bygge bro mellem grundforskning, klinisk forskning på hospitalerne og Life Science industrien.

Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research er som det ældste såkaldt excellente forskningscenter på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet blevet en rollemodel for andre centre. Centrets unikke evne til at skabe stærk synergi mellem forskningsprogrammer og stærk teknologiske knowhow har stor betydning for andre forskningsmiljøer med fokus på stamceller, kræft, hud, diabetes og fedme. 

”Vi er utroligt stolte over Novo Nordisk Fondens anerkendelse og vilje til at fortsætte den positive udvikling for et af vores internationalt stærke forskningscentre. Centrets mange ’high-impact’ udgivelser i internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrifter og særlige evne til at løfte niveauet for den næste generation af proteinforskere gør det til en sand rolle model for andre forskningscentre på fakultetet”, udtaler dekan Ulla Wewer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Tiltrækning af de dygtigste forskere
Siden centrets indvielse i 2009 har dets 200 ansatte fordelt på 4 forskningsprogrammer løftet barren for, hvordan forskellige discipliner inden for proteinforskning kan samarbejde under et fælles tag.

Det skyldes blandt andet, at forskningsprogrammerne bliver ledet af verdensførende forskere som professor Matthias Mann, professor Jiri Lukas, professor Guillermo Montoya og professor Søren Brunak. 

Efter tildelingen af den nye bevilling kan centret løfte sløret for et nyt og femte forskningsprogram med fokus på proteiners hukommelse og styring af DNA, også kendt som epigenetik. Lederen af programmet er den internationalt anerkendte professor i molekylærbiologi Anja Groth. Programmet påbegynder sit arbejde i 2020.

Se film om ’Protein Memory’ med Anja Groth her.

Den nye bevilling til Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research strækker sig over perioden 2020-2024.

Læs mere om proteinforskning her: https://sund.ku.dk/nyheder/2019/01/proteiner-cellernes-arbejdsheste/

Kontaktoplysninger

Centerdirektør og professor Jiri Lukas

Kan kontaktes gennem:

Kommunikationsrådgiver Andreas Westergaard

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Telefon 53 59 32 80

Mail andreas.westergaard@sund.ku.dk