23. august 2019

Teknologien bag bitcoin kan forbedre fremtidens medicin

Blockchain

Forskere på Københavns Universitet har udviklet en prototype på en app, der potentielt kan optimere dosering af lægemidler til den enkelte patient samt sikre imod falske produkter.

Grafisk illustration af blockchain

Big data. Machine Learning. Internet of things. Blockchain. Futuristiske begreber fra teknologiens verden flytter højst sandsynligt snart ind i dit medicinskab – og på din mobiltelefon.

Forskere fra Københavns Universitet har med en prototype på en app til smartphones taget næste skridt i dosering, produktion og distribution af fremtidens lægemidler. Og tiden til nyskabelse er mere end moden, mener professor Jukka Rantanen fra Institut for Farmaci:

”For 200 år siden blev det første patent på fremstilling af tabletter indgivet, og produkterne har ikke ændret sig meget siden. Vi benytter os stadig af de samme tabletter. Det, vi nu gør, er at foreslå en helt ny type produkt,” siger han.

”Ved at genoverveje principperne for produktionsdesign, relaterede produktionsløsninger og distributionsmodeller for farmaceutiske produkter er det muligt at reducere den samlede medicinpris dramatisk og samtidig forbedre medicinens sikkerhed og effektivitet.”

App-otek

Kernen i Jukka Rantanen og hans forskningsgruppes bud på en fremtidig løsning for lægemidler indebærer det nye begreb kryptofarmaka og udmønter sig i førnævnte prototype på en app til smartphones.

Logo for appen MedBlockChain
Logo for appen MedBlockChain

Appen hedder ’MedBlockChain’ og er udviklet af gruppens tidligere kandidat-studerende, Lasse Nørfeldt. Den tager blandt andet afsæt forskningsgruppens tidligere arbejde med digitalisering af lægemidler, eksempelvis i form af at printe medicin som spiselige QR-koder.

Med appen kan patienter scanne et medikament og få bekræftet, at der er tale om et reelt produkt og ikke en falsk vare. Et problem, der ifølge Jukka Rantanen er særligt stort i lande med mindre etablerede lægemiddelstyrelser.

Samtidig kan patienterne vælge at give adgang til en række personlige data – lige fra pulsure, skridttællere og internetopkoblede badevægte til genetiske profiler, skærmtid og brug af sociale medier. Alt sammen viden, der kan gøre computersystemer baseret på kunstig intelligens i stand til gradvist at indkredse den mest gunstige dosis for den enkelte patient.

”Disse former for data findes allerede i vores informationsrige samfund. Det ville være logisk at anvende denne ’big data’ til noget nyttigt. Ikke kun til deling på Facebook, din trænings-app eller lignende, men også til at finde frem til din optimale medicinske dosis,” siger Jukka Rantanen.

Bygger på blockchain

Med voksende mængder personlig data får også datasikkerhed større betydning, påpeger Jukka Rantanen.

For at sikre dette benytter appen sig af den såkaldte blockchain-teknologi, der formentlig er bedst kendt i forbindelse med kryptovalutaen bitcoin.

Hvad er blockchain?

En blockchain er en voksende kæde af data, hvor hver del – eller blok – hænger sammen ved hjælp af en særlig, krypteret kode.

Hver blok har sit eget tidsstempel og indeholder viden om tidligere blokke. Derfor kan man altid gå tilbage og spore, hvad der er sket undervejs.

Et netværk af computere – ofte i enormt antal – deler kæden af datablokke. Når nye blokke tilføjes, bekræftes det af alle computerne i netværket via en konsensusmekanisme.

Designet gør blockchains næsten umulige at manipulere – og dermed en meget sikker måde at behandle og bevare data.

Ved blockchain sammenlænkes informationer – eller datablokke – i en kæde, som ikke kan påvirkes, uden at det samtidig ændrer på alle andre led af informationer i kæden. Dermed vil alle ændringer blive registreret og kunne spores. Skulle noget se mistænkeligt ud, kan systemet samtidig slå alarm.

En patient, som skanner en QR-kode på sin medicin, vil eksempelvis kunne få en alarm, hvis koden ikke matcher den, som lægemiddelproducenten har tjekket ind i systemet, eller hvis medicinen ikke stemmer overens med recepten. Omvendt kan lægemiddelproducenten få en alarm, hvis en ellers unik medicinkode bliver registreret mere end én gang.

Også fraværet af registreringer kan danne grundlag for alarm, da det kan afsløre, at patienten ikke tager sin medicin som planlagt. Den information kan eksempelvis blive delt med patientens læge eller pårørende.

Kryptofarmaka

Tanken om blockchain ligger måske stadig fjernt for de fleste, men faktisk benyttes teknologien på lignende vis allerede i alt fra forsikringer og finans til fragt og fødevarer, forklarer Jukka Rantanen.

Eksempelvis har kinesiske forbrugere allerede vænnet sig til at kunne scanne varer i supermarkedet og eksempelvis få bekræftet, at der vitterligt er tale om bacon, som er produceret i Danmark, og ikke et kopiprodukt.

”Alt det her er teknologisk muligt. Nu er det store spørgsmål, hvordan vi skal håndtere alle de data, og hvem der skal kunne få adgang til dem. Det er en diskussion, som vi håber at starte med det her nye koncept om kryptofarmaka,” siger Jukka Rantanen.

Han fremhæver Danmark som et oplagt foregangsland for teknologien. Blandt andet på baggrund af landets eksisterende tradition med at gemme borgeres sundhedsdata samt fremtrædende industri inden for lægemidler.

”Jeg tror, der ligger et enormt potentiale for Danmark i at være blandt frontløberne på denne type produkt. Det er ikke begrænset til behandling af én klinisk tilstand. Det er muligt, at der kan komme en helt ny produktgruppe ud af det,” siger Jukka Rantanen.

For forskergruppen på Københavns Universitet er næste skridt at afprøve appen på en testgruppe af patienter. Eksempelvis inden for diabetes, hvor patienterne oftest er vant til jævnligt at tage medicin og at måle deres personlige blodsukker.

-

Den videnskabelige artikel bag appen og konceptet om kryptofarmaci er publiceret i tidsskriftet Journal of Pharmaceutical Sciences.

Appen ’MedBlockChain’ kan downloades på App Store og Google PLAY. Bemærk, at der ikke er tale om et endeligt produkt, men om en illustrativ prototype.

Forskningsgruppen har modtaget støtte fra Den Frie Forskningsfond.

Kontakt

Professor Jukka Rantanen
+45 28437717
jukka.rantanen@sund.ku.dk

Institutleder Flemming Madsen
+45 24942539
flemming.madsen@sund.ku.dk

Pressemedarbejder Anders Buch-Larsen
+45 93509424
anders.bl@sund.ku.dk

Emner