9. september 2019

Bevilling går til forskning i bedre personlig behandling af psykiatriske sygdomme

Bevilling

Forskere fra Københavns Universitet har modtaget en bevilling på ti millioner kroner fra Lundbeckfonden. Den skal bruges til at forske i at udvikle bedre behandling af psykiatriske sygdomme med personlig medicin.

Professor Hans Bräuner-Osborne og professor David Gloriam, der er ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet, har modtaget en bevilling på ti millioner kroner fra Lundbeckfonden. Bevillingen skal gå til et forskningsprojekt, der har fokus på psykiatriske sygdomme og personlig medicin.

Forskergruppen skal undersøge, hvordan man kan forbedre behandlingen af psykiatriske sygdomme. Det vil de gøre ved at forske i, hvilken betydning varianter af ens gener har for, hvordan man reagerer på forskellige lægemidler.

”Vi håber, at vi kan identificere nogle genetiske varianter, der hænger sammen med, at et lægemiddel ikke virker eller giver bivirkninger. Her kommer personlig medicin ind i billedet. Hvis det lykkes, behøver en patient ikke at teste et lægemiddel i to måneder for at finde ud af, om det virker eller ej. I stedet vil man kunne sekventere patientens DNA og se, hvilke lægemidler der vil virke mest effektivt. Det er nogle meget alvorlige sygdomme, og for de patienter, hvor det er muligt at forudsige, vil det have en stor betydning,” siger professor Hans Bräuner-Osborne.

Skizofreni, depression og ADHD
Forskerne vil undersøge sygdommene skizofreni, depression og ADHD. En stor del af de lægemidler, der bliver brugt til de tre lidelser, er målrettet en gruppe af receptorer, der hedder G-protein-koblede-receptorer eller GPCRer.

”Når man behandler mod de sygdomme, er der en fraktion af dem, som får behandlingen, hvor lægemidlerne ikke virker tilfredsstillende. Vi har en tese om, at årsagen kan være, at der er genetiske variationer i de receptorer, som lægemidlerne rammer. Menneskers genetik er forskellig, og vi har forskellige variationer i vores arvemateriale. Hvilken indflydelse det har på, hvordan man reagerer på et lægemiddel, er det, vi vil undersøge,” siger Hans Bräuner-Osborne.

Projektet kommer til at løbe over fem år og vil foregå i tre faser. I den første fase vil forskergruppen kortlægge, hvilke genetiske varianter der findes i de receptorer, som medicinen er målrettet. Derefter vil de finde de vigtigste af de varianter, som kan have indflydelse på lægemiddel-respons.

I anden fase vil de så genskabe de genetiske varianter, som er udvalgt, og teste dem i cellekulturer for at finde ud af, om varianten har en indflydelse på, hvor effektivt et givent lægemiddel virker. I sidste fase vil de så koble deres resultater sammen med patientdata fra iPSYCH og danske patient registre for blandt andet at se, hvem der har hvilke genetiske varianter, hvilke lægemidler de har fået, og om de har skiftet medicin.

Forskningsprojekets titel er “Advancing personalised medicine for psychiatric diseases through integrative GPCR pharmacogenomics”.

Kontakt:
Professor Hans Bräuner-Osborne, +45 35334469, hbo@sund.ku.dk
Pressemedarbejder Cecilie Krabbe, +45 93565911, cecilie.krabbe@sund.ku.dk