24. september 2019

FN-forskere: Verdensmål kan kun nås med tværfaglig forskning

Bæredygtighed

Det kan ikke lade sig gøre at nå verdensmålene, uden videnskaben bidrager med tværfaglig viden og forståelse af, hvordan systemer spiller sammen. Det understreger et FN-udpeget panel af internationale forskere med Københavns Universitet repræsenteret i Nature Sustainability i forbindelse med FN’s verdensmåls-topmøde i New York.


FN’s medlemslande er i disse dage samlet til topmøde i New York for at diskutere, hvordan man kan nå verdensmålene for bæredygtig udvikling. I den forbindelse har et FN-udpeget panel af internationale forskere udgivet et commentary paper i det videnskabelige tidsskrift Nature Sustainability. Her understreger de, hvordan videnskaben og forskningen bør spille en rolle i forhold til at nå verdensmålene.

”Vores argument går på, at den samlede videnskab er nødt til at bidrage med en større forståelse af forskellige systemer, og hvordan de spiller sammen og interagerer. Når man taler om løsninger inden for eksempelvis klima og bæredygtighed, så tænker næsten alle på teknologiske løsninger. Men vi er nødt til at forstå, hvordan de teknologier spiller sammen med andre systemer, ” siger professor Katherine Richardson, der er en af de 15 FN-udpegede forskere, der står bag udgivelsen, og er professor på Københavns Universitet.

Forskerne fremhæver, at løsninger på enkelte af verdensmålene kan modarbejde fremgangen med andre mål. Hvis man eksempelvis udvider fødevareproduktionen for at opnå verdensmålet om at stoppe sult, kan man samtidig modarbejde verdensmålene om at forhindre klimaforandringer og beskytte og bevare livet på land. Det er disse interaktioner mellem systemer, som forskere og universiteter er nødt til at forske i tværfagligt, påpeger Katherine Richardson.

Stadigt større misforhold
FN’s medlemslande besluttede i 2015, at verdensmålene, der består af 17 hovedmål og 169 delmål, senest skal indfries i 2030. Året efter udpegede FN et internationalt forskerpanel, der skulle evaluere, hvordan det gik med at opnå målene og anvise måder at arbejde med verdensmålene frem mod 2030.

I forrige uge blev forskernes rapport offentliggjort som optakt til FN-topmødet i New York den 24-25. september. Og en af konklusionerne er, at det på globalt niveau ser svært ud at nå mange af målene.

”Vores rapport viser, at vi er faktisk kun ”on track” i forhold til at nå en håndfuld af de 169 delmål til verdensmålene. Og de mål, som vi formentlig når, handler om at forbedre den menneskelige tilstand. Når vi taler om klima og biodiversitet, så bliver der et stadigt større misforhold mellem, hvad der er brug for, at vi gør, og hvad der rent faktisk bliver gjort,” siger professor Katherine Richardson.

Brug for ”de tørre videnskaber”
Selvsamme forskergruppe understreger dog i Nature Sustainability, at der er en lang række ting, som man kan gøre for at indfri verdensmålene. Hvis man kan nedbryde siloerne og sektor-tænkningen i videnskabens verden, vil forskerne i langt højere grad kunne bedrive forskning, der kommer til at nytte noget ude i verden. Et budskab man er enig i centralt på Københavns Universitet.

”Mange mener, at det er den tekniske, sundhedsvidenskabelige samt natur- og biovidenskabelige forskning, der først og fremmest skal hjælpe os til at nå verdensmålene. Men vi har i høj grad brug for de ”tørre videnskaber” som samfundsvidenskab, jura, teologi og humaniora til at hjælpe os med at forstå, hvordan systemerne spiller sammen globalt,” siger prorektor Bente Stallknecht.

”Københavns Universitet har en meget stor bredde i uddannelse og forskning. Vi har dermed et stort potentiale i forhold til at bedrive tværvidenskabelig forskning, der i særlig grad kan bidrage til at indfri verdensmålene.”

Læs de FN-udpegede forskeres commentary paper i Nature Sustainability: "Expansion of sustainability science needed for the SDGs"

Læs FN’s pressemeddelelse eller den fulde rapport: The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development.

 

Kontakt:
Professor Katherine Richardson
+45 28 75 42 85
kari@science.ku.dk

Pressemedarbejder Mathias Tarczyk
+45 93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk