13. september 2019

Ny fakultetsdirektør på SUND

Fakultetsdirektør

Den 1. november tiltræder Jess Pilegaard stillingen som fakultetsdirektør på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Jess Pilegaard kommer fra en lederstilling i Rigspolitiet med fokus på strategi og analyse, og han har igennem mange år varetaget chefstillinger i Udenrigsministeriet. Jess Pilegaard er 47 år, han er far til fire, uddannet cand.scient.pol. og har en ph.d. fra Københavns Universitet.


Både interne og eksterne interessenter har bidraget til en meget grundig rekrutteringsproces, som førte til et særdeles stærkt ansøgerfelt til stillingen som fakultetsdirektør. Det er derfor også værd at fremhæve, at ansættelsesudvalget enstemmigt har peget på Jess Pilegaard som den helt rette profil til at stå i spidsen for administrationen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) og til at bidrage til at udvikle fakultetet i tæt samarbejde med dekan Ulla Wewer.

Som fakultetsdirektør på SUND får Jess Pilegaard det overordnede ledelsesansvar for ca. 400 medarbejdere i Fakultetsservice og skal stå i spidsen for at sikre en bæredygtig økonomi på SUND, hvor omsætningen i dag er ca. 3,5 mia. kr. Jess Pilegaard vil referere direkte til dekan Ulla Wewer.

”Jeg er stolt over, at vi har tiltrukket en så stærk og alsidig profil til stillingen som fakultetsdirektør, og jeg ser meget frem til samarbejdet med Jess”, siger dekan Ulla Wewer og fortsætter:

”Vi har haft stort fokus på medinddragelse i processen og lyttet til ønskerne i organisationen. Vi står blandt andet over for indførelsen af KU’s nye budgetmodel, hvor der er mange interessenter og samarbejdspartnere på tværs af hele KU – og her kommer Jess med meget stærke kompetencer og den rette indstilling til at gå ind i dialogen.”

Ansættelsesudvalget har lagt særlig stor vægt på Jess Pilegaards tilgang til ledelse og hans evne til at kunne skabe relationer på alle niveauer i organisationen.

Siden 2017 har Jess Pilegaard som afdelingschef for Strategi og Analyse i Rigspolitiet haft ansvar for gennemførelse af en større omlægning af det overordnede strategi- og analyselandskab i dansk politi, samt udvikling af en ny samlet virksomhedsstrategi. Desuden har han stået i spidsen for udvikling af nye former for strategisk ledelsesinformation og har gennemført organisationsændringer og effektiviseringer.

Tidligere i sin karriere har Jess Pilegaard blandt andet varetaget ledelsesopgaver som IT-chef i Udenrigsministeriet, chef for ejendomme og service i Udenrigsministeriet, souschef i Sikkerhedskontoret i Udenrigsministeriet og souschef for Ambassaden i Lusaka, Zambia. Jess Pilegaard har desuden en Ph.d. fra Institut for Statskundskab på KU. 

”Jeg glæder mig meget til at tage fat på opgaverne og til at lære KU endnu bedre at kende. Jeg har meget stor respekt for det høje faglige niveau som SUNDs forskere, studerende og administrative medarbejdere har. Det er et mangfoldigt, kreativt og internationalt miljø med højt til loftet og store ambitioner.  Det bliver spændende at være en del af. Og så glæder jeg mig meget til at lære en masse nye mennesker at kende”, siger Jess Pilegaard.

Med sin strategiske tilgang til ledelse har Jess Pilegaard en stor styrke i at kunne forstå og lede i den komplekse organisation, som SUND er. Samtidig har han stor forståelse for den driftsmæssige side af organisationen og er ikke bange for selv at tage fat.

Jess Pilegaard beskriver selv sin ledelsesstil som hvilende på nøglebegreber som anerkendelse, tillid og frihed under ansvar. Jess Pilegaard tiltræder stillingen som fakultetsdirektør på SUND den 1. november 2019.

Kontakt:
Kommende fakultetsdirektør Jess Pilegaard, mobil: 91 35 76 20
Kommunikationschef Anéh Christina Hajdu, mobil: 21 22 26 92