11. oktober 2019

Eftertragtede ERC-bevillinger til tværfaglig forskning i marine økosystemer og nedsat nyrefunktion

ERC Synergy Grant

Tre forskere fra SUND modtager det prestigefyldte ERC Synergy Grant, der gives til tværdisciplinære forskningsprojekter. De tre modtagere er adjunkt Kristine Bohmann, der gennem de kommende år skal dykke ned i nye værktøjer inden for miljø-DNA, og lektor Charlotte Mehlin Sørensen, der sammen med klinisk professor Michael Bachmann Nielsen skal forske i scanning af organer.

Synergi

Viden, kompetencer og ressourcer skal bringes i spil, så det skaber en synergi, der kan skubbe forskningen i nye retninger. Synergien skal kunne løse ambitiøse forskningsproblemer og sikre paragdigmeskrift, hvilket kræver en topforsker ved roret.

Sådan lyder kravet til ansøgere til et ERC Synergy Grant, som netop er blevet tildelt adjunkt Kristine Bohmann, Sektion for Evolutionary Genomics, Globe Instituttet, lektor Charlotte Mehlin Sørensen, Biomedicinsk Institut og klinisk professor Michael Bachmann Nielsen, Institut for Klinisk Medicin og Diagnostisk Radiolog på Rigshospitalet.

Menneskelige aktiviteters påvirkning af marine økosystemer
Kristine Bohmann forsker i miljø-DNA, hvilket er den DNA, som dyr og planter har afsondret i for eksempel jord og sedimenter, vand og afføring. Forskerne arbejder især med udvikling og optimering af teknikker inden for arbejdet med miljø-DNA, men bruger også teknikkerne mere anvendt i biodiversitets- og diæt-studier - for eksempel til at bestemme de dyr, vampyrflagermus spiser blod fra, hvilket er vigtig viden i arbejdet med risikovurdering af rabies. Det er de teknikker, hun nu skal bruge i det nye projekt:

”Et ERC Synergy grant er en stor anerkendelse og vil give et kæmpe boost til mit arbejde med miljø-DNA. Jeg kan nu bruge de miljø-DNA-teknikker og analyse-metoder, som vi har udviklet både i min gruppe, EvoGenomics-sektionen og på Globe Instituttet i et stort tværdisciplinært forskningsprojekt”, siger Kristine Bohmann og tilføjer:

”Vi skal bruge forskellige teknikker til at belyse, hvordan marine økosystemer er blevet påvirket af menneskelige aktiviteter gennem tiden. Jeg glæder mig meget til at arbejde på tværs af discipliner og fagligheder i dette projekt, til gode samarbejder og til at lave en masse spændende forskning. Og så håber jeg, at den nye viden, vi vil generere, kan give os vigtige indsigter i, hvad fremtiden kan bringe for havene”.

Grantet er på omkring 88 mio. kr. og samarbejdspartnere i forskningsprojekter er James Scourse (University of Exeter), Callum Roberts (University of York), Bernd Schöne (Johannes Gutenberg University Mainz) og Kristine Bohmann.

Nye ideer, fremdrift og unikke muligheder for fordybelse
Charlotte Mehlin Sørensen forsker i nedsat nyrefunktion og forhøjet blodtryk. Hun modtager bevillingen sammen med Michael Bachmann Nielsen.

Forskerne undersøger hvilke mekanismer, der ændrer nyrens blodgennemstrømning og filtration ved brug af dyremodeller. Hvis man for eksempel fjerner proteiner, der er nødvendige for karcellernes kommunikation eller ændrer antal og aktivitet af ion-kanaler i karrene, så ændrer man også på nyrefunktionen og påvirker blodtrykket.

Bevillingen skal primært bruges på at udvikle ultralyd, så man via scanninger kan se de helt små kar i kroppen og danne et 3D-billede af organet.

”Forskningsmæssigt vil metoden være et værktøj til at undersøge, hvordan for eksempel sukkersyge og forhøjet blodtryk påvirker nyrekarrene. Sker der ændringer i kartræets opbygning, der er afgørende for udviklingen af nyresygdomme? Hvordan påvirkes karrene af behandlingen, og er der noget, vi kan gøre anderledes og bedre?”, siger Charlotte Mehlin Sørensen, der også ser frem til samarbejdet med andre forskere.

”Det er en fantastisk mulighed for at arbejde sammen med topforskere med nogle helt andre kompetencer end jeg selv har. Derved kommer der stor energi i projektet og nye ideer opstår, fordi alle tænker forskelligt og ser tingene fra anderledes vinkler. For mig personligt betyder det også, at der vil være en kontinuitet og fremdrift i projektet, som giver nogle unikke muligheder for at fordybe sig”, siger hun.

”Vi tager hul på et helt nyt kapitel, når vi i løbet af de kommende år vil udvikle og afprøve denne teknik, super resolution imaging. Teknikken har potentiale til at blive et paradigmeskifte, ikke mindst i kræftdiagnostikken. Her kan blive et vigtigt redskab, dels i forhold til at følge effekten af kemobehandling, og om kræftceller går til grunde, og dels at stille kræftdiagnoser, vi ikke tidligere kunne vise på skanninger. Metoden har også spændende perspektiver i forhold til at undersøge for skader på organer, fx tidlig opsporing af diabetes, hvor vi meget tidligt kan se om der sker noget med karrene i nyrerne, som på sigt kan føre til nyresvigt”, siger Michael Bachmann Nielsen.

Bevillingen er på omkring 75 mio. kr. og kommer i kølvandet på 15 års tværgående forskning med gode resultater – også med fokus på at udvikle skanningsteknikker. Forskningen foregår i et tæt samarbejde mellem DTU, KU og Rigshospitalet, og har stor synergi, fordi holdet har samlet eksperter i transducers, signalbearbejdning og klinisk radiologi. Forskerholdet tæller ud over Charlotte Mehlin Sørensen og Michael Bachmann Nielsen også professor Jørgen Arendt Jensen og professor Erik Vilain Thomsen, begge fra DTU Sundhedsteknologi.

Kontakt: 

Adjunkt Kristine Bohmann, mail: kbohmann@bio.ku.dk, tlf. 40 75 05 21

Lektor Charlotte Mehlin Sørensen, mail: cmehlin@sund.ku.dk, tlf. 28 75 74 04

Klinisk professor Michael Bachmann Nielsen, mail: michael.bachmann.nielsen@regionh.dk, tlf. 35 45 41 86