24. oktober 2019

Eftertragtet støtteprogram til forskning i svineinfluenza og zoonoser

NNF Challenge Program

Kan vi undgå, at visse typer influenzavirus udvikler sig til pandemier ved tidligt at kunne udpege dem? Det skal professor Lars Erik Larsen nu undersøge med en bevilling på 60 mio. kroner fra Novo Nordisk Fondens Challenge program i ryggen.

Svin

Novo Nordisk Fondens Challenge Programme er fondens største individuelle støtteprogram med en bevilling på omkring 60 millioner kroner over seks år. Programmet skal understøtte og fremme verdensklasseforskning, der fokuserer på at finde svar på nutidige udfordringer inden for global teknologi eller sundhed. I år modtager professor Lars Erik Larsen, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, den prestigefyldte bevilling.

”Jeg blev ansat på Københavns Universitet i marts måned efter næsten 25 år på DTU og skal bygge en ny forskningsgruppe op, hvilket denne bevilling giver det perfekte grundlag for, da den vil sikre både forskningshøjde og en kritisk masse fra dag 1. Nu kan vi i de næste 6 år fokusere på det spørgsmål, vi har haft som forskningsfokus siden 2010: Hvorfor er det kun nogle få svineinfluenzavirus, der har zoonotisk potentiale, og hvordan kan vi forudsige hvilke?” siger Lars Erik Larsen, der er uddannet dyrlæge med mere end 25 års erfaring med forskning i virusinfektioner hos dyr.

Virale genetiske markører skal afsløre zoonotisk potentiale

De seneste 10 år har han forsket i svineinfluenzas betydning for sundheden hos svin, men også med fokus på det zoonotiske potentiale. Via danske og EU støttede forskningsprojekter har han og hans forskningsgruppe identificeret en række nye influenzavirus-varianter, som har inkorporeret gener fra humane influenzavirus. De har fundet beviser for, at der foregår en kontinuerlig overførsel af influenzagener fra mennesker til svin, hvilket potentielt kan udgøre en risiko for mennesker, hvis de smitter tilbage til mennesker.

Gruppen kan teste disse varianter ved infektion af fritter som model for mennesker, men metoden er ressourcekrævende, anvender forsøgsdyr og er ikke altid en præcis indikator for, om en variant kan være zoonotisk. Lars Erik Larsen har derfor fokus på at identificere virale genetiske markører, der kan afsløre, om en influenzavariant har zoonotisk potentiale, uden at det koster mange ressourcer og uden anvendelse af forsøgsdyr. Forskerholdet arbejder tæt sammen med immunologer, der har værktøjer og ekspertise til at karakterisere respons på infektion.

”Ved at studere begge aspekter af infektionen håber vi ikke kun at kunne identificere markører i virus, men også at kunne dokumentere betydningen for det kvalitative og kvantitative immunrespons til en bestemt variant. Hvis det lykkes at identificere markører, der sandsynligvis kan udpege varianter med potentiale til at smitte til mennesker, kan vi opbygge vaccinevirus-lagre. På den måde kan vi være klar med det samme, hvis det pågældende virus smitter mennesker og udløser en ny pandemi,” siger Lars Erik Larsen.

Ud over KU er forskere fra Statens Serum Institut, DTU og Saint Jude Childrens Hospital, Memphis, USA, i projektgruppen

300 mio. fordelt på tre temaer

I alt har Novo Nordisk Fonden uddelt 300 mio. kroner til forskning gennem Challenge Programme 2019. Ud over de to bevillinger inden for området Emerging Infectious Diseases har Fonden givet 120 mio. kroner til forskning inden for temaet Modern Plant Science – Towards a Sustainable World og 60 mio. kroner til forskning inden for temaet How Dietary Factors Affect the Human Microbiome. Novo Nordisk Fondens Challenge Programme uddeler hvert år et trecifret millionbeløb til forskningsprojekter inden for skiftende temaer. Fonden har netop åbnet for ansøgninger til Challenge Programme 2020, hvor der uddeles op til 480 mio. kroner fordelt på fire temaer. Læs mere om temaerne og ansøgningsproceduren her.

Kontakt:

Professor Lars Erik Larsen: tlf.: 35 33 23 29, mail: lael@sund.ku.dk