15. oktober 2019

Lundbeckfonden hædrer tre blændende nye KU-forskningstalenter

Talenter

Tre ph.d.-studerende fra Københavns Universitet modtager i år Lundbeckfondens talentpris på 500.000 kr. De tre unge forskere hædres for særlig lovende præstationer inden sundhedsvidenskab.


De har endnu ikke rundet de 30 år, men har allerede udvist et helt særligt talent. Derfor modtager tre unge forskere en Lundbeckfonden Talentpris.

”Der er tale om tre meget lovende forskningstalenter, som har imponeret med mange stærke forskningsresultater i en ung alder. Men ud over at publicere flittigt og bidrage med ny viden til hver deres forskningsfelt, så viser de også talent for innovation, samarbejde og formidling. De har et stærkt fundament at bygge en spændende forskningskarriere på,” siger Jan Egebjerg, der er forskningsdirektør i Lundbeckfonden.

Med hver talentpris følger 500.000 kr. – 150.000 kr. som personlig hæderspris og 350.000 til prismodtagernes forskning. 

De tre talentprismodtagere er:

Josefine Stokholm Bækgaard, ph.d.-studerende, cand.med., Rigshospitalet, Anæstesiklinikken i HovedOrtoCentret og Københavns Universitet
Josefine forsker i akutbehandling af traumepatienter med ilt. Hendes forskning har ledt til, at man i kliniske forsøg nu er ved at undersøge, om der skal ændres i anbefalingerne af, hvor meget ilt, der skal bruges i akutbehandling.

Josefine har været på forskningsophold på både Harvard Medical School og Avicenne Hospital i Paris, og hun spås en stor karriere som klinisk forsker. Hun er desuden en dygtig formidler og har trods sin unge alder allerede publiceret et ekstraordinært stort antal videnskabelige artikler.


Jawad Haider Butt, reservelæge i turnus, ph.d.-studerende, cand.med., Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Klinik, og Københavns Universitet
Jawad bruger på innovativ og talentfuld vis avancerede statistiske metoder til at analysere kliniske og registerbaserede data. Hans forskning har været med til at forbedre den måde, vi behandler patienter med hjertekarsygdomme. Det sidste år af sit ph.d.-studium vil Jawad tilbringe hos verdens førende hjertesvigtsforsker i Glasgow.

Han beskrives som en usædvanligt talentfuld og passioneret forsker, og han spås en fremtid som førende dansk hjertelæge og international hjerteforsker. Jawad har trods sin unge alder publiceret et usædvanligt stort antal videnskabelige artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter.


Jens Velde Andersen, ph.d.-studerende, cand.scient., Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, NeuroMet Research Group
Jens forsker i hjernens neurotransmittere og energistofskifte ved neurodegenerative sygdomme. Jens har med sin forskning været med at kortlægge de molekylære stofskifteforandringer som sker i hjernen ved udvikling af Alzheimers og Huntingtons sygdom. Han behersker en række forskellige metoder og teknologier, der kan være med til at identificere de grundlæggende mekanismer bag sygdommene og i sidste ende føre til bedre medicinsk behandling.

Jens beskrives som en ekstraordinært talentfuld, ambitiøs og passioneret ung neuroforsker med stor drivkraft. Han samarbejder med de bedste forskere på tværs af discipliner i Danmark og i udlandet, og han er bl.a. ved at videreuddanne sig hos verdens førende metabolismeforskere i New York.

Om Lundbeckfondens talentpriser
Lundbeckfondens talentpriser gives hvert år til tre yngre forskere under 30 år. Priserne går til forskere, som har præsteret særlig lovende forskning inden for sundhedsvidenskab.

 

 

Kontakt:
Pressemedarbejder Mathias Traczyk
93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk