23. oktober 2019

Lundbeckfonden støtter erfarne talenter med 40 millioner kroner

Bevillinger

Som en del af støtteprogrammet ”Ascending Investigators” modtager otte forskere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hver fem millioner kroner til en række projekter.

Otte modtagere af Lundbeckfondens Ascending Investigator-bevillinger

Spinalvæske, malaria og tyktarmskræft. Det er blot tre af de sundhedsmæssige forskningsområder på Københavns Universitet, som netop har modtaget i alt 40 millioner kroner i støtte fra Lundbeckfonden.

Pengene er en del af støtteprogrammet ”Ascending Investigators”, som ifølge Lundbeckfonden har til formål ”at støtte etablerede, erfarne og talentfulde sundhedsvidenskabelige forskere, videreudvikle deres karriere og potentielt yde et væsentligt bidrag til sundhedsvidenskaben”.

I alt har fonden uddelt 100 millioner kroner til 20 forskellige forskere og deres projekter, hvoraf otte altså befinder sig på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Af de resterende tolv modtagere kommer to fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, fire fra universiteterne i Odense og Aarhus, tre fra Statens Serum Institut og yderligere tre fra hospitaler på tværs af Danmark.

Se listen over modtagere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet her:

Anja Groth

Anja Tatiana Ramstedt Jensen

 • Anja Tatiana Ramstedt Jensen, professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi

  Vil undersøge sammenhænge mellem malaria og hjernesygdomme hos børn. En procent af de børn, der får malaria, udvikler en hjernesygdom, som ofte fører til svære mentale handicap eller død.

David Gloriam

 • David E. Gloriam, professor ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

  Vil i sit forskningsprojekt arbejde med bivirkninger i medicin. Han vil prøve at afdække mekanismer, som gør det muligt at rette nye lægemidler mod de rigtige signaler i kroppens celler – og dermed reducere forekomsten af bivirkninger fra medicin.

Hans Heugh Wandall

 • Hans Heugh Wandall, professor ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

  Vil undersøge hvilken rolle en bestemt type sukkermolekyler, glykaner, spiller i forbindelse med dannelsen af nervevæv hos mennesket. En sådan viden kan blandt andet have betydning for forståelsen af sygdomme i nervesystemet, herunder mulighederne for at gribe ind medicinsk.

Kyoung Jae Won

 • Kyoung Jae Won, lektor ved Biotech Research and Innovation Centre

  Vil igennem sit forskningsprojekt søge at udvide forståelsen af de sygdomsmekanismer, der ligger bag tyktarmskræft – både når det gælder celleforandringer og gen-ekspression. Tyktarmskræft er på verdensplan den tredjehyppigste kræftform, der diagnosticeres.

Nanna MacAulay

 • Nanna MacAulay, professor ved Institut for Neurovidenskab

  Vil via sit forskningsprojekt prøve at identificere mekanismer, som medfører, at mennesket danner mest spinalvæske om natten. Spinalvæsken, også kaldet rygmarvsvæske, antages at ”rense” hjernen for affaldsstoffer, mens vi sover.

Pontus Gourdon

 • Pontus Gourdon, lektor ved Biomedicinsk Institut

  Vil i sit projekt forske i specifikke membranprotein-strukturer, som er relevante i forbindelse med sygdom. Undersøgelserne involverer kryo-elektronmikroskopi – en særlig teknik, som gør det muligt at studere biologiske molekyler. Ny viden om membranproteiner vurderes på sigt at kunne få betydning for udvikling af medicin mod alvorlige sygdomme som ALS.

Stephan Pless

 • Stephan Pless, lektor ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

  Vil undersøge konsekvenser af ændringer i ion-kanaler, som er involveret i kommunikation mellem nerveceller. Blandt andet i forhold til smerter, hjerneblødninger og blodpropper i hjernen.

Kontakt

Journalist Anders Buch-Larsen
(+45) 93509424
anders.bl@sund.ku.dk