20. november 2019

Forfatterteam fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vinder Lærebogsprisen 2019

Lærebogspris

Flere studerende skal kende til overdiagnostik i sundhedssektoren. Det er hensigten bag det bogforslag, som i sidste uge blev tildelt Lærebogsprisen 2019. Forfatterteamet har bevidst valgt at belyse det kontroversielle emne fra flere fagområder, så de kan nå ud til at bredere kreds af studerende.

”Her er et forfatterteam, der tør, kan og vil noget!” lød det enstemmigt fra juryen, der har udpeget årets modtager af Lærebogsprisen. Forfatterteamet bag årets lærebog består af postdoc og sundhedsantropolog, Alexandra Brandt Ryborg Jønsson og professor og speciallæge, John Brodersen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

En tværfaglig lærebog om overdiagnostik

Alexandra og Johns bogforslag omhandler overdiagnostik i sundhedssektoren. De redegør for, hvad overdiagnostik er, hvorfor det opstår, og hvordan det skader både individer og samfundet. De tager afsæt i medicinsk evidens samt antropologiske, sociologiske og økonomiske teorier og kombinerer dermed flere fagområder.

”Vi mener, det er nødvendigt at belyse overdiagnostik ud fra flere perspektiver. Foruden det medicinske perspektiv er det også nødvendigt at anskue problemet i en samfundsfaglig kontekst. På den måde breder vi emnet ud og laver nærmest en ’generalistindføring’ i det”, fortæller Alexandra, hvortil John supplerer:

”Det er vigtigt, at studerende på de samfundsfaglige uddannelser får kendskab til medicinske problemstillinger. Det er jo typisk dem, som kommer til at tilrettelægge fremtidens sundhedssektor. Derfor håber vi også at kunne udbyde kurser på tværs af fakulteter og dermed opbygge en større tværfaglig forståelse.”

Foruden at blive benyttet på medicinske- og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser, håber forfatterteamet også, at lærebogen på sigt kan blive anvendt på sundhedsfaglige professions- og ingeniøruddannelser.

Hvorfor skal forskere skrive lærebøger?

Både Alexandra og John har mangeårig bred erfaring med undervisning og forskningsformidling, og har begge skrevet en række lærebogskapitler. De er begge enige om, at formidling er et vigtigt aspekt i en forskers karriere:

”Det kan godt være, at lærebøger ikke tæller så højt på universiteternes publiceringslister, men kernen i en forskers arbejde er jo at uddanne. Lærebøger er en rigtig god mulighed for at formidle sine faglige pointer til en bredere kreds”, forklarer Alexandra.

Selvom både Alexandra og John er erfarne undervisere og formidler, har overdiagnostik været et formidlingsmæssigt vanskeligt emne.

”Overdiagnostik er et kontroversielt emne med et begrænset vokabularium til at beskrive det. Formidlingsmæssig har det været en stor udfordring at belyse det som en tendens, uden at komme til at pege fingre og gå ned i personlige sygdomshistorier. Netop derfor er det også en meget stor anerkendelse for os at modtage Lærebogsprisen”, fortæller John.

Lærebogsprisen blev overrakt til Alexandra og John på Bogforum fredag den 15. november af chefredaktør Lea Korsgaard fra Zetland. Det er Danmarks største faglitterære pris, der uddeles af forlaget Samfundslitteratur. Med prisen følger 100.000 kr.

Læs mere om Lærebogsprisen her