6. november 2019

Lundbeckfonden udnævner fem nye fellows på Københavns Universitet

Bevillinger

Fem forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er udpeget som Lundbeckfonden Fellows. Med hver titel følger en forskningsbevilling på 10 mio. kroner over fem år.

De fem nye fellows fra SUND. Fra venstre: Cordelia Imig, Elisabeth Rexen Ulven, Marco Donia, Thomas Qvistgaard Jepps, Tor Biering-Sørensen.
De fem nye fellows fra SUND. Fra venstre: Cordelia Imig, Elisabeth Rexen Ulven, Marco Donia, Thomas Qvistgaard Jepps, Tor Biering-Sørensen.

For 13. gang har Lundbeckfonden tildelt en række såkaldte fellowships til yngre, veletablerede forskere på forskellige områder.

Sammen med titlen følger 10 millioner kroner til forskning over en femårig periode, og med ti forskere er årets felt af fellows det hidtil største.

Halvdelen af dem er tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Faktultet på Københavns Universitet, mens de øvrige fem modtagere er fordelt andre af landets universiteter og hospitaler.

Læs mere om Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets fem nye Lundbeckfonden Fellows og deres forskningsprojekter herunder. Du kan også se videoer med modtagerne på Lundbeckfondens hjemmeside.

Cordelia Imig
Cordelia Imig

Cordelia Imig, adjunkt ved Insititut for Neurovidenskab

Cordelia Imig skal forske i, hvordan kommunikation mellem tarmsystemet og hjernen er med til at opretholde vores sundhed.

Målet er at forstå de molekylære mekanismer bag frigivelsen af signalstoffer i tarmen, samt hvordan de cellulære og neurale kredsløb er organiseret og kan overføre informationer til hjernen.

Særligt vil Cordelia Imig sætte fokus på en undergruppe af celler i mave-tarmkanalen, som frigiver signalstoffet serotonin.

Ændret eller mangelfuld signalering mellem tarmen og hjernen kan bidrage til udviklingen af en række alvorlige sygdomme, såsom de neurodegenerative lidelser Alzheimers og Parkinsons samt irritabelt tarmsyndrom og andre inflammatoriske tarmsygdomme.

Elisabeth Rexen Ulven
Elisabeth Rexen Ulven

Elisabeth Rexen Ulven, adjunkt ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Igennem sin forskning vil Elisabeth Rexen Ulven udvikle molekyler, der virker på receptorer med betydning for blandt andet betændelses- og metabolismeregulering. Målet er at finde ud af, om receptorerne kan være mål for nye lægemidler.

Receptorerne, som Elisabeth Rexen Ulven vil undersøge, er en del af de såkaldte G-protein-koblede receptorer (GPCR). De findes i omkring 800 forskellige former på celleoverflader overalt i menneskekroppen, og cirka en tredjedel af alle lægemidler på markedet fungerer ved at blokere eller aktivere netop denne gruppe af receptorer.

Elisabeth Rexen Ulven vil særligt fokusere på receptorer, som aktiveres af karboxylsyrer, og hun vil udvikle værktøjer, der kan bruges til at evaluere disse receptorer som mål for lægemidler.

Marco Donia
Marco Donia

Marco Donia, klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin samt onkolog of forskningsleder ved Herlev og Gentofte Hospital

Marco Donia er udpeget til fellow for sit arbejde med immunterapi, og hvordan behandlingen kan få en højere succesrate mod kræft.

Immunterapi handler om at styrke og aktivere kroppens eget immunsystem, så det bedst muligt kan genkende og angribe kræftceller. Det er imidlertid meget forskelligt, hvor godt behandlingen virker på den enkelte patient.

Når immunceller angriber kræftceller, sker det ved at frigive en række stoffer. Nogle af dem er giftige for kræftcellerne, mens andre imidlertid kan virke stimulerende.

Med sin forskning vil Marco Donia fortrinsvist identificere og undersøge effekten af de stoffer, der stimulerer kræftceller og ud fra den viden forsøge at mindske deres effekt.

Thomas Qvistgaard Jepps
Thomas Qvistgaard Jepps

Thomas Qvistgaard Jepps, adjunkt ved Biomedicinsk Institut

Thomas Qvistgaard Jepps skal forske i, hvad der går galt, når mennesker udvikler forhøjet blodtryk, samt hvordan terapien kan forbedres for de patienter, der ikke responderer på almindelig behandling.

I sin forskning har Thomas Qvistgaard Jepps allerede vist, at sammentrækningen af blodårerne reguleres af proteiner fordelt på overfladen af de muskelceller, der styrer blodårernes diameter.

Næste skridt er at undersøge, hvordan den mekanisme bidrager til forhøjet blodtryk, og om en ændret fordeling af proteiner på muskelcellerne kan forbedre de nuværende behandlinger.

Tor Biering-Sørensen
Tor Biering-Sørensen

Tor Biering-Sørensen, lektor ved Biomedicinsk Institut samt læge og forskningsleder på Herlev og Gentofte Hospital

Tor Biering-Sørensen skal undersøge, om man kan undgå hjertesygdom ved at tilbyde forebyggende behandling med ældre med særlig risiko for at udvikle hjertelidelser.

Som ekspert i nye hjertemålingsmetoder vil han undersøge om nogle af de seneste teknikker kan bruges til at forudsige hjertesygdomme som hjertesvigt, blodpropper og farlige former for arytmi.

I forlængelse heraf vil Tor Biering-Sørensen se nærmere på, om det giver mening at tilbyde en avanceret ultralydsscanning og eventuel forebyggende behandling hos alle patienter over 65 år, som allerede har fået konstateret forhøjet blodtryk eller diabetes.

Kontakt

Pressemedarbejder Anders Buch-Larsen
(+45) 93509424
anders.bl@sund.ku.dk