18. december 2019

Bevilling sikrer nyt forskningsudstyr

SAXS

Med næsten 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden er et nyt apparat på vej til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Fra næste år fordobler fonden sine bevillinger på området til i alt 150 millioner kroner.

Den nye SAXS-maskine

Flere forskningsmuligheder er på vej til det farmaceutiske område. Det sker med etableringen af en facilitet til såkaldt biologisk småvinkelrøntgenspredning – også kendt som SAXS.

Faciliteten giver mulighed for nye multidisciplinære projekter mellem strukturbiologer, farmaceuter, biofysikere biokemikere og industrielle samarbejdspartnere.

Med udstyret til næsten 10 millioner kroner, inklusiv fem års drift, får forskerne adgang til en teknik til at studere molekyler i opløsning. Noget, som ellers kun har været muligt i begrænset omfang på nogle få store, udenlandske faciliteter.

”Den nye facilitet giver os en platform, hvor vi hurtigt kan få information, om opbygningen af nye lægemidler og om hvordan de bedst gives som medicin,” siger bevillingsmodtager og professor Michael Gajhede fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi (ILF).

Collage af SAXS-maskinen
Forskellige dele af det nye SAXS-udstyr.

Han forklarer, at teknologien er særligt velegnet til at undersøge interaktion mellem proteiner, og hvordan proteinbaserede lægemidler vekselvirker med deres omgivelser.

Eksempelvis vil forskerne potentielt få et bedre indblik i, hvordan man kan søge at stoppe udviklingen af såkaldte amyloider – en af hovedkomponenterne i sygdomme som blandt andre Parkinsons og Alzheimers.

Fordobling af fondsmidler

Apparatet er udviklet i et samarbejde mellem ILF og firmaet SAXSLAB. Med den nye bevilling, som kommer fra Novo Nordisk Fonden, får Københavns Universitet nu den fulde ret over apparatet og driver det fremover som den åbne facilitet CPHSAXS.

Projektet blev indledt af lektor Bente Vestergaard fra ILF og ph.d. og direktør Søren Skou fra SAXSLAB. Bag ansøgningen til fondsmidlerne er også lektor og leder BioSAXS-gruppen på ILF Annette Eva Langkilde, professor Martin Malmsten og lektor Vito Foderá fra Institut for Farmaci samt professor Lise Arleth fra Niels Bohr Instituttet på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden er en del af en større pulje på 75 millioner kroner til avanceret forskningsudstyr. Ud over Københavns Universitet har Danmarks Tekniske Universitet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitet fået del i årets bevillingspulje.

Målet er ifølge Novo Nordisk Fonden at styrke forskningsinfrastrukturen inden for en række felter til gavn for både universiteter, hospitaler og industrien. Fra næste år fordobles fondens bevillinger på området til 150 millioner kroner. Ansøgninger hertil kan ske indtil den 4. februar 2020.

Kontakt

Professor Michael Gajhede
(+45) 35336407
mig@sund.ku.dk

Kommunikationskonsulent Anders Buch-Larsen
(+45) 93509424
anders.bl@sund.ku.dk