12. december 2019

Jorcks Fond giver halv million til forskningstalent

Øjensygdomme

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond uddelte torsdag forskningspriser til tre forskere, heriblandt Rupali Vohra, der forsker på Københavns Universitet. Hun vil bruge prisen på 500.000 kroner til at fremme sin tværvidenskabelige forskning i øjensygdomme.

Rupali Vohra forklarer om sin forskning til ceremoni i Højesteret

Hvert år hædrer Reinholt W. Jorck og Hustrus Fond yngre forskere for særligt fremragende indsatser inden for samfundsrelevant forskning. Jorcks Forskningspriser blev torsdag uddelt under en ceremoni i Højesteret af højesteretspræsident og bestyrelsesformand i fonden Thomas Rørdam.

Blandt de tre modtagere er Rupali Vohra, der arbejder som postdoc delt mellem Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab og Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi samt Øjenafdelingen på Rigshospitalet, Glostrup. Hun forsker i, hvordan man kan give en bedre og mere skræddersyet behandling af øjensygdommen grøn stær.

”Det er en stor anerkendelse af mig og mit forskningsområde at modtage denne pris fra Jorcks Fond. Grøn stær er en hyppigt forekommende sygdom, hvor rigtig mange mennesker vil miste synet på minimum et af øjnene. Og desværre har vi stadig kun tryksænkende behandlingsstrategier, som dog ikke er kurerende. Der er med andre ord et stort behov for nye behandlinger,” siger Rupali Vohra.

Behandling skal målrettes

At opfinde en ny behandling er dog ikke ligetil, fordi grøn stær synes at være en såkaldt multifaktoriel sygdom, der har flere forskellige årsager og manifesterer sig på forskellige måder i klinikken hos patienterne. Derudover er der etiske begrænsninger i at forske i, hvilke farmaceutiske stoffer der påvirker synsnerverne hos mennesker.

Man kan nemlig ikke tage synsnerveceller fra mennesker, uden at det får negative konsekvenser for synet. Derfor arbejder mange forskere med at teste på synsnerveceller udviklet fra patienters stamceller. Samtidigt har flere studier vist en sammenhæng mellem, hvor godt cellernes energiapparater, mitokondrierne, virker og udviklingen af grøn stær. 

Portræt af de tre prismodtagere

”Udfordringen for os er, at det ikke er alle patienter, der vil have gavn af en mitokondriestimulerende behandling. Det skal målrettes dem, hvor der vil være en effekt. Derfor går min forskning ud på at udvikle en metode til at identificere, hvilke patienter der vil have gavn af behandlingen,” forklarer Rupali Vohra.

Håbet er klinisk anvendelse

Forskningsprisen fra Jorcks Fond skal derfor bruges til at undersøge mitokondriefunktionen sammenholdt med RNA i hudceller og stamcelle-udviklede synsnerveceller fra raske mennesker og fra patienter med grøn stær.

På den måde håber Rupali Vohra at kunne finde afgørende faktorer, der vil være lette at måle og identificere for øjenlæger. Hvis det lykkes, vil lægerne kunne personliggøre behandlingen til den enkelte patient.

Rupali Vohras forskning er samtidig en del af BRIDGE-programmet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som bygger bro mellem grundvidenskabelige opdagelser og klinisk anvendelse. Programmet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Kontakt


Rupali Vohra
+45 20 25 74 98
rvohra@sund.ku.dk

Pressekontakt Mathias Traczyk
Tlf. 93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk