8. januar 2020

Gymnasieelever får kræftforskning på skemaet

Kræft

Forskere fra Københavns Universitet og Herlev Gentofte Hospital er gået sammen med lærere fra Roskilde Gymnasium om at udvikle nyt undervisningsmateriale om dataanalyse, kræft og præcisionsmedicin. Øvelserne skal give de unge mod på at beskæftige sig med bioteknologi og statistik.

Billede af forsker, der bruger online-værktøjet cBioPortal.

I databasen cBioPortal, kan eleverne søge i genetiske datasæt fra store kræftstudier fra hele verden. (Foto: BRIC)

At finde relevante mønstre i enorme datasæt med genetiske oplysninger lyder måske mere som en opgave for en professor end en øvelse i en gymnasieklasse. Men det bliver der nu lavet om på.

Biotech Research & Innovation Centre (BRIC) på Københavns Universitet lancerer i denne uge nyt undervisningsmateriale til gymnasieelever. Materialet tager udgangspunkt i store, virkelige datasæt for kræft og kan bruges i fagene matematik og bioteknologi, begge på A-niveau. Det er udviklet i samarbejde med forskere fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Patologisk afdeling på Herlev Gentofte Hospital og gymnasielærere fra Roskilde Gymnasium.

”Vi vil gerne inspirere eleverne i bioteknologi og matematik og give dem et indtryk af, hvor spændende og komplekst feltet dataanalyse og kræft er, og hvor mange fagområder der er i spil. Derfor er det vigtigt, at fagfolk fra både universitet, hospital og gymnasium har været med i udviklingen. Materialet har allerede været testet på to skoler, og her har eleverne taget godt imod det,” siger Anne Rahbek-Damm, der er projektleder for undervisningsmaterialet på BRIC.

Engagerede elever
Det nye materiale består af en e-bog, som lærere kan bruge i et tværfagligt undervisningsforløb, som kombinerer matematik og bioteknologi. E-bogen indeholder baggrundsmateriale om kræftbiologi, præcisionsmedicin og statistik og en række øvelser, hvor eleverne skal arbejde med online værktøjet cBioPortal. Der er også forslag til supplerende læsestof, praktiske øvelser og forslag til studieretningsprojekter inden for emnet.

Materialet tager udgangspunkt i det gratis onlineværktøj cBioPortal, som er udviklet af kræftforskere i USA. Her kan man søge i anonymiserede patientdata fra store kræftstudier fra hele verden. Med afsæt i baggrundsmaterialet skal eleverne forsøge at finde tendenser og sammenhænge mellem for eksempel genetiske mutationer og behandlingsformer. Og eleverne får stort udbytte, mener lærerne, der har været med til at udvikle materialet.

”Vi kan se, at vores elever bliver mere motiverede af, at det er autentiske data fra patienter og ikke noget, der er ikke konstrueret til undervisningen,” siger Bjarke Hansen, lektor på Roskilde Gymnasium.

”Eleverne engagerer sig i langt højere grad, når de direkte kan se, hvordan den faglige viden kan sættes i spil af eksperter på universitet og hospital,” supplerer Ida Thingstrup, lektor på Roskilde Gymnasium.

Gratis kurser
Den 7. januar 2020 offentliggøres undervisningsmaterialet om dataanalyse og kræft. Materialet er gratis, og over de næste 3 år vil projektgruppen udbyde workshops, hvor undervisere kan blive introduceret til materialet og emnet dataanalyse og kræft. På BRIC forventer man stor interesse fra gymnasierne:

”Materialet udspringer af et kursus for gymnasielærerne, som vi udbød i 2018. Her oplevede vi meget stor tilstrømning og måtte udvide flere gange. Derfor søgte vi penge om at udvide forløbet til et større, mere omfattende undervisningsmateriale. Og heldigvis valgte Novo Nordisk Fonden at støtte projektet med 1,2 millioner kroner,” fortæller Anne Rahbek-Damm.

Målet er at materialet bliver brugt på 40-50 gymnasier over hele landet i løbet af de næste 3 år.

Se hele materialet på hjemmesiden Dataanalyse og Kræft.

 

Kontakt
Anne Rahbek-Damm
+45 21288541
anne.rahbek@bric.ku.dk