28. februar 2020

To eftertragtede rejsestipendier til forskertalenter

Talenter

Katrine Douglas Galsgaard og Louise C. Druedahl fra Københavns Universitet modtog i dag hver et EliteForsk rejsestipendium fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. De eftertragtede stipendier støtter deres udenlandske forskningsophold ved henholdsvis Yale University og Harvard Medical School.

Alle modtagere af rejsestipendierne
Modtagerne af EliteForsk rejsestipendier med HKH Kronprinsesse Mary og Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. (Foto: Søren Kjeldgaard


Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler hvert år rejsestipendier til unge forskere på landets universiteter i det prestigefulde støtteprogram EliteForsk. I dag modtog to unge forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hver et rejsestipendium.

Stipendierne er på 200.000 kr. og støtter ophold ved udenlandske forskningsinstitutioner. De blev overrakt i dag af Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen samt Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary.

Biologiske kopier
Den ene modtager, Louise C. Druedahl, forsker til daglig som ph.d.-studerende på Institut for Farmaci. Hendes ph.d.-projekt handler om at skabe en bedre forståelse for det, man kalder biosimilære lægemidler. Det dækker over en form for kopimedicin med samme, sikre effekt som et oprindeligt biologisk lægemiddel.

Hun vil bruge sit stipendium til et forskningsophold på Harvard Medical School. Her samarbejder hun med førende forskere i krydsfeltet mellem medicin og jura og undersøger mulighederne for at optimere processerne for godkendelse og anvendelse af biosimilære lægemidler.

”EliteForsk-stipendiet løfter mit projekt op på internationalt niveau, fordi jeg kan arbejde sammen med de bedste på mit felt. Jeg vil få stor gavn af de  amerikanske analysemetoder og perspektiver på mine europæiske forskningsdata,” siger Louise C. Druedahl.

Flygtige hormoner
Den anden modtager er Katrine Douglas Galsgaard, der er i gang med sin ph.d. på Biomedicinsk Institut. Hun forsker i, hvordan hormonet glukagon kan påvirke leverens stofskifte. Særligt med henblik på at kunne hjælpe personer med leversygdomme som ikke-alkoholisk fedtlever.

Hendes EliteForsk-stipendie går til et forskningsophold på Yale University. Det kan nemlig give hende enestående adgang til særlig teknologi, som hun kan bruge til at undersøge glukagon på molekylært niveau.

”Hormoner som glukagon er svære at studere i kroppen. De er kun flygtigt tilstede og virker typisk i samspil med mange andre hormoner på en gang. Derfor er det en enestående mulighed for mig at komme til Yale University og kunne bruge deres topmoderne faciliteter og ekspertise i min forskning,” siger Katrine Douglas Galsgaard.

Læs mere om rejsestipendierne og se alle modtagere på EliteForsk hjemmeside.