30. marts 2020

Dimittender fra uddannelsen ”Sundhed og informatik” overvåger COVID-19

Coronavirus

De nyeste tal på antal smittede, testede og indlagte med coronavirus er baseret på data, som to dimittender fra uddannelsen Sundhed og informatik har været med til at bearbejde og gjort anvendelige. Den epidemiologiske data har til formål at give myndighederne et overblik til at vurdere og agere på pandemiens udvikling i Danmark.

Graph showing incidents of COVID-19 in Denmark
Nour Abushalleeh og Irfatha Irshad arbejder som akademiske medarbejdere i Infektionsberedskabet på Statens Serum Institut. Siden første positive COVID-19 tilfælde har de på hver deres måde bidraget med at overvåge udviklingen af COVID-19 i Danmark og lave fremskrivningsmodeller til mulige scenarier. 

Helt specifikt sidder Nour og Irfatha i sekretariatet for Dataintegration og -analyse. De er begge med til at udvikle de IT-systemer, der understøtter digital overvågning af smitsomme sygdomme. Det gør de i et tværfagligt miljø med en masse andre fagpersoner inden for mikrobiologi, it-arkitektur og epidemiologi.

Det er her, at de hver dag behandler den data, som ligger til grund for den daglige overvågningsrapport med epidemiologiske data om COVID-19, som Statens Serum institut publicerer dagligt mellem kl. 12 og 13. Rapporten publiceres med det formål at informere alle myndigheder, presse og borgere.

Overvågningsrapporten indeholder data om blandt andet antal bekræftede smittede fordelt på lande, køn, alder og regioner. Dataen kommer fra nationale registre og fra den mikrobiologiske database, MiBa. Databasen modtager løbende kopi af alle mikrobiologiske prøvesvar i Danmark og har til hensigt at gøre infektionsdata anvendelige. Nour Abushalleeh bearbejder dataen fra MiBa og gør den anvendelig til at kunne formidle videre.

”Det kræver en ensartet kodning fra hele landets kliniske mikrobiologiske afdelinger at kunne sammenholde det samlede antal prøvesvar for undersøgelse af COVID-19, herunder de prøver der er positive.  Disse data bliver så anvendt af kollegaer til at skabe overvågningsrapporterne. Her kobler de registre og yderligere data som kilde for at skabe den samlede overvågning”, siger Nour Abushalleeh.

Irfatha Irshad er også involveret i den daglige overvågning af COVID-19, men lige nu er hun en del af et mindre team, der arbejder ihærdigt på en teknisk løsning til automatisk at kunne monitorere hospitalernes kapacitet og antal indlagte på intensivafdelinger.

De rette kompetencer

Det er ret sigende, at Nour Abushalleeh og Irfatha Irshad arbejder med integration af data. For dét med at oversætte kompliceret data til forståelig og anvendelig information, er én af spidskompetencerne hos de kandidater som uddannelsen Sundhed og informatik udklækker.

”Sundhed og informatik har givet mig kompetencer til at gå analytisk til værks, at skabe overblik og forstå terminologien mellem to forskellige verdner, nemlig IT og sundhed. Der er både udviklere, datamanagers, læger og andre fagfolk koblet til overvågningen af COVID-19, og som IT-arkitekt er det vigtigt for mig at formidle i korrekt terminologi, forstå og imødekomme krav og matche op mod den teknologi vi har til rådighed”, siger Irfatha Irshad.

Nour Abushalleeh supplerer:

”Det er rigtig dejligt at få anerkendt vores faglighed, og få bekræftet at en baggrund med forståelse for teknologi og sundhed kan være nyttig. Det er selvfølgelig en ærgerlig situation vi står i, men vi er klædt på til at håndtere det. Lige nu med COVID-19 erfarer vi dagligt, hvor relevante vores kompetencer er i den digitale udvikling af sundhedsvæsenet.  Helt konkret præger vi udviklingen med at bruge informationsteknologi til overvågning og forebyggelse af infektionssygdomme”.

Borgere bidrager med data

Ud over data fra nationale og internationale databaser indsamler Statens Serum Institut også data på anden vis for at få et overblik over smittespredningen. Det gør de blandt andet via et nyligt iværksat citizen science program: influenza-overvågningsprogrammet Influmeter. Til det har de brug for frivillige danskere.

19.000 danskere har pt. meldt sig til at hjælpe med at overvåge udbredelsen af coronavirus i Danmark via Influmeter. Igennem programmet kan frivillige borgere ugentligt registrere, om de har haft symptomer på influenza. Dermed bidrager de med vigtig viden om spredning i samfundet.

”Influmeter er i flere sæsoner blevet brugt til influenza. Da COVID-19 ligner en form for luftvejsinfektion er det muligt at indføre det i disse overvågningssystemer. Det vil give et bedre overblik over, hvor mange der syge i befolkningen, da den data vi modtager fra MiBa ikke er repræsentativ, da man ikke tester alle, der kunne være positive for COVID-19.  Vores kolleger i afdelingen er administratorer af systemet – og vi kan træde til ved behov. Herefter er det epidemiologerne der bruger dataene” uddyber Irfatha Irshad.

Influmeter er lige nu midlertidigt lukket for tilmeldelse. Men følg med her, om der er brug for flere tilmeldinger.